اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شاه میری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کنترل پروژه را با استاد شاه میری اخذ نموده اند می رساند؛ کلاس جبرانی در روز یکشنبه مورخ 05*10*95 ساعت 14:15 در کلاس 32 برگزار خواهد شد، ضمنا تمامی دانشجویان می بایست برای ارائه آمادگی داشته باشند.

 

تاریخ درج در سایت 30 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی زاده

تمامی کلاس های استاد موسی زادذ در روز دوشنبه مورخ 29*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد ساعت 13:20)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 29 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

تمامی کلاس های استاد موسی رضایی در روز یکشنبه مورخ 28*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد ساعت 13:30)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 28 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد مقامی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که با استاد مقامی درس اخذ نموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارش درس کارورزی روز پنجشنبه مورخ 02*10*95 به ساعت 14 الی15 تغییر یافت و همچنین زمان تحویل پروژه مالی روز پنجشنبه مورخ 02*10*95 از ساعت 18 الی 19 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 28 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

درخواست حذف درس/اضطراری

طبق تقویم آموزشی مندرج در سامانه سجاد دانشجویانی که درخواست حذف اضطراری دارند فقط تا روز سه شنبه  مورخ 30*09*95 فرصت دارند فرم حذف درس(اضطراری) خود را به واحد آموزش تحویل دهند.
جهت دریافت فرم حذف درس به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران به آدرس  www.irtciac.com مراجعه نمایید  

 

تاریخ درج در سایت24 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رفتاری

تمامی کلاس های استاد رفتاری در روز شنبه مورخ 04*10*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت24 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رفتاری
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مهندسی نرم افزار را با استاد رفتاری اخذ نموده اند می رساند؛زمان برگزاری کلاس جبرانی مورخ 25*09*95 روز پنجشنبه ازساعت 8 الی 9برگزار می گردد.(کلاس42)
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس دولت الکترونیک را با استاد رفتاری اخذ نموده اند می رساند؛زمان برگزاری کلاس جبرانی مورخ 25*09*95 روز پنجشنبه ازساعت 14 الی 15 برگزار می گردد.(کلاس41)

 

تاریخ درج در سایت24 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استادخانم طاهره صادقی
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تفسیرموضوعی قرآن را با استاد خانم طاهره صادقی روزدوشنبه ساعت 18اخذ نموده اند می رساند؛زمان برگزاری کلاس جبرانی مورخ 25*09*95 روز پنجشنبه ازساعت 30/13 الی 10/14برگزار می گردد.(کلاس14)
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس دانش خانواده را با استاد خانم طاهره صادقی اخذ نموده اند می رساند؛زمان برگزاری کلاس جبرانی مورخ 25*09*95 روز پنجشنبه ازساعت 10/14 الی 50/15 برگزار می گردد.(کلاس14)
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تفسیرموضوعی قرآن را با استاد خانم طاهره صادقی روز دوشنبه ساعت20/16اخذ نموده اند می رساند؛زمان برگزاری کلاس جبرانی مورخ 25*09*95 روز پنجشنبه ازساعت 50/15الی 30/17برگزار می گردد.(کلاس14)

 

تاریخ درج در سایت24 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد حیدرزاده
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول 95-96 درس کارورزی را با استاد حیدرزاده اخذ نموده اند می رساند :
جلسه ارزیابی پیشرفت کار در روز سه شنبه مورخ30*09*95 از ساعت 30/15الی 30/16می باشد(کلاس11) .

 

تاریخ درج در سایت24 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شاهوردی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول 95-96 درس کارورزی را با استاد شاهوردی اخذ نموده اند می رساند :
جلسه تحویل گزارش کار از روز سه شنبه مورخ 30*09*95به روز چهارشنبه مورخ 01*10*95 از ساعت 14 الی 16 تغییر یافت.

 

تاریخ درج در سایت24 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شیری

تمامی کلاس های استاد شیری در روز چهار شنبه مورخ 24*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطاع رسانی استاد ساعت 14:30)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 23 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد یوسفی

تمامی کلاس های استاد یوسفی در روز سه شنبه مورخ 23*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطاع رسانی استاد ساعت 14:20)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 23 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی ورودی مهر 1395

دانشجویان ورودی مهر 1395 جهت دریافت کارت دانشجویی می توانند از تاریخ 95/9/23 الی 95/9/30 به واحد امور اجرایی آموزش مراجعه نمایند .
به اطلاع دانشجویان می رساند داشتن کارت دانشجویی جهت حضور در امتحانات الزامی میباشد .

 

تاریخ درج در سایت 23 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کاظمی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس حسابرسی مالی پیشرفته را با استاد کاظمی اخذ نموده اند می رساند؛کلاس فوق العاده این درس در روز چهارشنبه مورخ 01*10*95 از ساعت 13 الی 15/30در کلاس 43 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 23 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد ناهید صادقی

تمامی کلاس های استاد ناهید صادقی در روز سه شنبه مورخ 23*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد ساعت10)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 23 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی، استاد راشدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را در روز چهارشنبه ساعت 16/20 الی 17/10 با استاد راشدی به شرح جدول ضمیمه شده اخذ نموده اند می رساند :
جلسه بازدید در روز دوشنبه مورخ 29*09*95 از ساعت 10 الی 11 در آدرس خیابان سپهبد قرنی-نبش کوچه قصرالدشتی-پلاک 181-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش می باشد که حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد و عدم حضور به منزله غیبت غیرموجه در امتحان تلقی می گردد .
جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 22 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه مهم کاربینی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربین را با استاد اکبری در روزهای شنبه ساعت 14/10 الی 15 و 10/50 الی 11/40 اخذ نموده و جلسه بازدید آنها روزهای یکشنبه مورخ 21*09*95 و دوشنبه مورخ 22*09*95 در شرکت بهپخش تعیین گردیده، می رساند:
جلسه بازدید در روزهای ذکر شده برگزار نخواهد شد و تاریخ بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اکبری

تمامی کلاس های استاد اکبری در روز شنبه مورخ 20*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی، استاد کریمخانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را در روز یکشنبه ساعت 13 الی 13/50 به شرح جدول ضمیمه شده اخذ نموده اند می رساند:
جلسه بازدید در روز دوشنبه مورخ 29*09*95 از ساعت 10 الی 12 در آدرس خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، بن بست الهیه، ساختمان شاتل می باشد که حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد و عدم حضور به منزله غیبت غیرموجه در امتحان تلقی می گردد.
جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی، استاد محمودآبادی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی(آقایان) با استاد محمودآبادی اخذ نموده اند و جلسه آزمون در روز جمعه مورخ 26*09*95 تعیین گردیده است می رساند:

دانشجویان می بایست به جای روز جمعه در یکی از روزهای سه شنبه مورخ 23*09*95 و یا چهارشنبه مورخ 24*09*95 ساعت 9 صبح در محل آزمون حضور یابند.

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فروزنده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پروژه را با استاد فروزنده اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارش پروژه روز پنجشنبه مورخ 09*10*95 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد خجسته پور

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم با استاد خجسته پور اخذ نموده اند می رساند :
امتحان میان ترم در روز سه شنبه مورخ 23*09*95 در همان ساعت کلاس برگزار خواهد شد .

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد یونسی زاده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در روزهای دوشنبه درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی  را با استاد یونسی زاده اخذ نموده اند می رساند :
 زمان برگزاری کلاس جبرانی درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی استاد یونسی زاده درروزشنبه مورخ20*9*95ساعت 18/50 لغایت20/30 برگزار خواهد شد.(کلاس 34)

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد الیاسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در روزهای دوشنبه درس کاربرد استانداردهای  حسابداری  را با استاد الیاسی اخذ نموده اند می رساند:
 زمان برگزاری کلاس جبرانی درس کاربرد استانداردهای حسابداری استاد الیاسی درروزشنبه مورخ20*9*95ساعت 15لغایت17 برگزار خواهد شد.(شماره کلاس23)

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سیرانی

تمامی کلاس های استاد سیرانی در روز شنبه مورخ 20*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 20 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

امتحان میان ترم مدیریت مالی با استاد رضوانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مدیریت مالی را با استاد رضوانی اخذ نموده اند می رساند؛امتحان میان ترم این درس به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری امتحان میان ترم آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای یکشنبه ساعت 15/30 الی 18 اخذ نموده اند: روز یکشنبه مورخ 21*09*95 ساعت 15/30 الی 16/30
*زمان برگزاری امتحان میان ترم آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای یکشنبه ساعت 18 الی 20/30 اخذ نموده اند: روز یکشنبه مورخ 21*09*95 ساعت 18 الی 19
*زمان برگزاری امتحان میان ترم آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای سه شنبه ساعت 15/30 الی 18 اخذ نموده اند: روز سه شنبه مورخ 23*09*95 ساعت 15/30 الی 16/30

*زمان برگزاری امتحان میان ترم آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای سه شنبه ساعت 18 الی 20/30 اخذ نموده اند: روز سه شنبه مورخ 23*09*95 ساعت 18 الی 19

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

امتحان عملی درس کارگاه برنامه سازی تحت وب با استاد سپهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارگاه برنامه سازی تحت وب با استاد سپهری اخذ نموده اند می رساند:
امتحان عملی این درس در روز یکشنبه مورخ 21*09*95 ساعت 17:15 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عبدالهی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پژوهش عملیاتی2 را با استاد عبدالهی اخذ نموده اند می رساند؛کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای سه شنبه ساعت 15 الی 16/40 اخذ نموده اند: روز شنبه مورخ 20*09*95 ساعت 15 الی 16/40 (کلاس 33)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای سه شنبه ساعت 16/40 الی 18/20 اخذ نموده اند: روز شنبه مورخ 20*09*95 ساعت 16/40 الی 18/20 (کلاس 33)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که این درس را در روزهای سه شنبه ساعت 18/20 الی 20 اخذ نموده اند: روز شنبه مورخ 20*09*95 ساعت 18/20 الی 20 (کلاس 33)

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد همتی

تمامی کلاس های استاد همتی در روز چهارشنبه مورخ 17*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد:ساعت 14)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد غلامی

تمامی کلاس های استاد غلامی در روز پنجشنبه مورخ 18*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

تمدید مهلت ارائه فرم درخواست کارورزی

به اطلاع می رساند دانشجویان فقط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22*09*95 فرصت دارند فرم درخواست کارورزی (تائید شده توسط استاد) و فرم تائیدیه از واحد متقاضی را به واحد آموزش (طبقه چهارم) تحویل دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

امتحان عملی درس کاربرد رایانه در حسابداری با استاد صادقی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربرد رایانه در حسابداری را با استاد صادقی اخذ نموده اند می رساند:
امتحان عملی این درس در روزهای سه شنبه مورخ 07*10*95 و سه شنبه مورخ 14*10*95 به تفکیک گروهی که از قبل توسط استاد به دانشجویان اعلام گردیده در سایت 2 برگزار می شود.

 

تاریخ درج در سایت 17 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی، استاد اکبری(اطلاعیه دوم)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را در روزها وساعات زیر به شرح جداول ضمیمه شده اخذ نموده اند می رساند :
(کلاس روزهای شنبه ساعت 14/10 الی15 و 10/50 الی11/40)
جلسه بازدید در روزها و ساعات تعیین شده در جدول در آدرس خیابان آزادی- بلوار استاد معین- پلاک 172- شرکت بهپخش می باشد که حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد و  عدم حضور به منزله غیبت غیرموجه در امتحان تلقی می گردد .
*توجه: رعایت شئونات اسلامی برای کلیه دانشجویان و حجاب کامل برای دانشجویان خانم الزامی است.
جهت مشاهده اسامی  اینجا  کلیک نمائید .

 

تاریخ درج در سایت 16 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی، استاد اکبری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را در روزها وساعات زیر به شرح جدول ضمیمه شده اخذ نموده اند می رساند:
(کلاس روزهای شنبه ساعت 11/40 الی12/30، 12/30 الی13/20، 13/20 الی14/10، 15 الی15/50)
جلسه بازدید در روز یکشنبه مورخ 21*09*95 از ساعت 10 الی12 در آدرس خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان شریف- پلاک 39- سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران می باشد که حضور دانشجویان در این جلسه الزامی و  عدم حضور به منزله غیبت غیرموجه در امتحان تلقی می گردد.
جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 15 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست در روز شنبه مورخ 20*09*95 جهت تحویل گزارش اولیه در ساعت 16 به استاد مراجعه نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 15 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کریمخانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در این نیمسال با استاد کریمخانی درس اخذ نموده اند می رساند، برنامه امتحان میان ترم به صورت زیر می باشد:
-دانشجویان درس پایگاه داده در روز پنجشنبه مورخ 18*09*95 در همان ساعت کلاس،
- درس مدارمنطقی (روزهای پنجشنبه) در روز پنجشنبه مورخ 18*09*95 در همان ساعت کلاس،
- درس ساختمان داده وزبان ماشین در روز پنجشنبه مورخ 18*09*95 در همان ساعت کلاس،
- درس مدارمنطقی (روزهای یکشنبه) در روز یکشنبه مورخ 21*09*95 در همان ساعت کلاس،
- درس برنامه نویسی مقدماتی در روز یکشنبه مورخ 28*09*95 در همان ساعت کلاس برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 15 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد مولوی پور

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد مولوی پور اخذ نموده اند می رساند:
جلسه پیشرفت کار در روز چهارشنبه مورخ 17*09*95 ساعت 15 الی 16 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 15 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه در مورد غیرفعال شدن سایت سجاد دانشجویانی که بدهی 15%حق نظارت دارند

با توجه به بخشنامه های مکرر دانشگاه جامع به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که بدهی 15% حق نظارت دارند می رساند ، فقط تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/09/20 مهلت دارند بدهی خود را پرداخت نمایند .
نحوه پرداخت 15% حق ستاد: ورود به سامانه سجاد (www.irtciac.com)- منوی شهریه - ردیفهایی که 15% حق نظارت پرداخت نشده اند - گزینه پرداخت - پرداخت 15% حق ستاد
در صورت هر گونه مشکل در پرداخت شهریه به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایید
از تاریخ 1395/09/21 به بعد بر اساس ورودی ،سیستم سجاد دانشجویانی که بدهی دارند غیر فعال خواهد شد و عواقب آن بعهده دانشجو می باشد

 

تاریخ درج در سایت 15 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد صادقی

تمامی کلاس های استاد طاهره صادقی در روز دوشنبه مورخ 15*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی ساعت 9:15 روز دوشنبه مورخ 15*09*95)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 15 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد قلی زاده

تمامی کلاس های استاد قلی زاده در روز یکشنبه مورخ 14*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 14 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عین قلائی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد عین قلائی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه پیشرفت کار در روز شنبه مورخ 20*09*95 ساعت 16/30 لغایت  17 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 14 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد برادران

کلاس جبرانی درس آشنایی با مبانی امنیت شبکه با استاد برادران در روز جمعه مورخ 19*09*95 ساعت 14/30 الی 16/30 در سایت 1 برگزار خواهد شد.
وکلاس جبرانی درس مدیریت فناوری اطلاعات با استاد برادران در روز جمعه مورخ 26*09*95 ساعت 14/30 الی 15/30 در سایت 1 برگزار خواهد شد.
وکلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعات مدیریت با استاد برادران در روز جمعه مورخ 26*09*95 ساعت 15/30 الی 17/30 در سایت 1 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 13 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نوازنی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس اصول سرپرستی را با استاد نوازنی اخذ نموده اند می رساند؛کلاس جبرانی این درس در روز دوشنبه مورخ 15*09*95 ساعت 18 الی 19/30 در کلاس 23 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 13 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد صادقی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد صادقی اخذ نموده اند می رساند:

زمان تحویل گزارشات کارورزی روز سه شنبه مورخ 30*09*95 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 13 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کریمخانی

تمامی کلاس های استاد کریمخانی در روز پنجشنبه مورخ 11*09*95برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد: ساعت 8:10)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 11 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد حاجی حیدری

تمامی کلاس های استاد حاجی حیدری در روز پنجشنبه مورخ 11*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 9 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد احمدی نژاد

تمامی کلاس های استاد احمدی نژاد در روز سه شنبه مورخ 09*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 9 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عبداللهی

كليه کلاسهاي استاد عبدالهي در روزسه شنبه مورخ 09*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 9 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد حسینی توسل

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم را با استاد حسینی توسل اخذ نموده اند می رساند      :
امتحان میان ترم در روز دوشنبه مورخ 15*09*95 در همان ساعت کلاس برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 7 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شفیع زاده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد شفیع زاده اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه پایانی و تحویل گزارش روز پنجشنبه مورخ 02*10*95 ساعت 15 می باشد
 .

 

تاریخ درج در سایت 7 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جودکی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پروژه را با استاد جودکی اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه تحویل گزارش روز چهارشنبه مورخ 01*10*95 از ساعت 17/30 الی 18/30 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 6 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شیری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پروژه را با استاد شیری اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه توجیهی پروژه در روز چهارشنبه مورخ 17*09*95 از ساعت 17/30 الی 18/30 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 6 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اصلاحیه کلاس فوق العاده استاد رضوانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مدیریت مالی را با استاد رضوانی در روزهای یکشنبه اخذ نموده اند می رساند؛می بایست برای کلاس فوق العاده این درس در روز شنبه مورخ 06*09*95 ساعت 16/30 الی 20 در کلاس 33   حضور داشته باشند.

 

تاریخ درج در سایت 6 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کارگر

کلاس پژوهش عملیاتی3 با استاد کارگر در روز پنجشنبه مورخ 04*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 4 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رضوانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مدیریت مالی را با استاد رضوانی اخذ نموده اند می رساند؛کلاسهای جبرانی این درس در روزهای شنبه مورخ 13*09*95 ساعت 17 الی 20 در کلاس 35 و دوشنبه مورخ 15*09*95 ساعت 17 الی 20 در کلاس 35 و جمعه مورخ 19*09*95 ساعت 9 الی 14 در کلاس 15 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 4 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی (استاد محمودآبادی)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی(آقایان) را در نیمسال اول 95-96 را اخذ نموده اند وتا به حال در جلسه توجیهی شرکت ننموده اند می رساند :
دانشجویان می بایست در روز جمعه مورخ 05*09*95 در یکی از ساعات 9 الی 10 ویا 11 الی 12 با به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی به آدرس زیر حضور یابند در غیر این صورت برای نمره درس مربوطه، غیبت غیر موجه ثبت خواهد شد.
آدرس: خیابان کارگر شمالی-بعد از بزرگراه جلال آل احمد-دانشکده فنی دانشگاه تهران-سالن تربیت بدنی

*در ضمن این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.         

 

تاریخ درج در سایت 4 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اصلاحیه کلاس جبرانی درس ریاضیات گسسته استاد مومن سرائی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان ورودی جدید که درس ریاضیات گسسته را با استاد مومن سرائی اخذ نموده اند می رساند؛کلاس جبرانی این درس در روز جمعه مورخ 05*09*95 ساعت 8 الی 9/30 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 4 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد راشدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس حسابداری مالی پیشرفته1 را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند    :
امتحان میان ترم در روز یکشنبه مورخ 07*09*95 ساعت 14 الی 15/30 در کلاس 13 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی تکمیل ظرفیت

به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی که در تکمیل ظرفیت نیمسال اول 95-96 ثبت نام نموده اند و درس کاربینی را با استاد اکبری اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی این درس در روز شنبه مورخ 06*09*95 از ساعت 13 الی 14 در سالن سمینار برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر

به اطلاع تمامی دانشجویان کامپیوتر می رساند؛ اولین گردهمایی برای تشکیل انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر و انتخاب اعضای شورای مدیریت انجمن در روز شنبه مورخ 06*09*95 راس ساعت 15/30 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شاه میری

کلاس کنترل پروژه با استاد شاه میری در روز یکشنبه مورخ 07*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نادری

تمامی کلاس های استاد نادری در روز چهارشنبه مورخ 03*09*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نادری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پردازش داده های مالی و تجارت الکترونیک را با استاد نادری اخذ نموده اند می رساند؛کلاس جبرانی این دروس به شرح زیر می باشد:
کلاس جبرانی درس پردازش داده های مالی در روز پنجشنبه مورخ 25*09*95 ساعت 12 الی 14 برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک در روز پنجشنبه مورخ 25*09*95 ساعت 17 الی 18/30 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد مومن سرائی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان ورودی جدید که درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 را با استاد مومن سرائی اخذ نموده اند می رساند؛کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمانهای برگزاری کلاسهای جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 را در روزهای جمعه 11:0 تا 12:40 اخذ نموده اند: روزهای جمعه از تاریخ 05*09*95 تا آخر ترم ساعت 9/30 الی 11
*زمانهای برگزاری کلاسهای جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 را در روزهای جمعه 12:40 تا 14:20 اخذ نموده اند: روزهای جمعه از تاریخ 05*09*95 تا آخر ترم ساعت 17 الی 18/30
*زمانهای برگزاری کلاسهای جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 را در روزهای شنبه 17:10 تا 18:50 اخذ نموده اند: روزهای شنبه از تاریخ 05*09*95 تا آخر ترم ساعت 18/50 الی 20/30

 

تاریخ درج در سایت 3 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فروزنده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس زبان تخصصی2 را با استاد فروزنده اخذ نموده اند می رساند   :
امتحان میان ترم هماهنگ در روز دوشنبه مورخ 15*09*95 ساعت 16 الی 17 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 2 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فروزنده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول 95-96 درس پروژه را با استاد فروزنده اخذ نموده اند می رساند  :
دانشجویان می بایست در روز پنجشنبه مورخ 04*09*95 ساعت 17 الی 18 در کلاس 22 حضور یابند.

 

تاریخ درج در سایت 2 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی (استاد اکبری)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد اکبری در نیمسال اول 95-96 اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی دانشجویان به صورت زیر برگزار خواهد شد:
دانشجویانی که درس را در روزهای شنبه ساعت 10/50 الی 11/40 و 11/40 الی 12/30 انتخاب واحد کرده اند می بایست در روز شنبه مورخ 06*09*95 از ساعت 13 الی 14 در سالن سمینار،
و دانشجویانی که درس را در روزهای شنبه ساعت 12/30 الی 13/20 و 13/20 الی 14/10 انتخاب واحد کرده اند می بایست در روز شنبه مورخ 06*09*95 از ساعت 14 الی 15 در سالن سمینار،
و دانشجویانی که درس را در روزهای شنبه ساعت 14/10 الی 15 و 15 الی 15/50 انتخاب واحد کرده اند می بایست در روز شنبه مورخ 06*09*95 از ساعت 15 الی 16 در سالن سمینار حضور یابند.

 

تاریخ درج در سایت 2 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی (استاد کریم خانی)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد کریم خانی اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی در روز یکشنبه مورخ 07*09*95 از ساعت 13 الی 13/50 در کلاس 13 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 2 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی (استاد راشدی)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند، جلسه توجیهی در روز سه شنبه مورخ 09*09*95 از ساعت 14 الی 15 در کلاس 15 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 2 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی (استاد خانم رحیمی پور)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی(خانمها) را در نیمسال اول 95-96 را اخذ نموده اند وتا به حال در جلسه توجیهی شرکت ننموده اند می رساند   :
دانشجویان می بایست در روز پنجشنبه مورخ 04*09*95 در یکی از ساعات 9 الی 11 ویا 11 الی 13 ویا 13 الی 15 با به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی به آدرس زیر حضور یابند در غیر این صورت برای نمره درس مربوطه، غیبت غیر موجه ثبت خواهد شد.
آدرس: خیابان کارگر شمالی-بعد از بزرگراه جلال آل احمد-دانشکده فنی دانشگاه تهران-سالن تربیت بدنی

 

تاریخ درج در سایت 1 آذر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

 

 

 


آرشیو اخبار آبان ماه 95

ارشیو اخبار مهر ماه 95

آرشیو اخبار شهریور ماه 95

آرشیو اخبار مرداد ماه 95

آرشیو اخبار تیر ماه 95

آرشیو اخبار خرداد ماه 95

آرشیو اخبار گذشته دانشگاه علمی کاربردی

 

 

 

29