جدول:: یک دهه دستاورد علمی آموزشی

 


جدول:: یک دهه دستاورد علمی آموزشی

  پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و رهایی از وابستگی در تمام حوزه ها به خصوص علمی از مهمترین دستاوردهای علمی، اقتصادی، پژوهشی و... بوده  است.
یکی از مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی در طی سی و چهار سال گذشته در حوزه علمی و پژوهشی و دانشجویی بوده است، که جمعیت دانشجویی کشور به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ کشور با افزایش 84 درصدی و تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رشد 122 درصدی در یک دهه گذشته روبرو بوده است.


در جدول ذیل سعی شده است اهم دستاوردهای علمی آموزشی کشور در یک دهه اخیر و میزان رشد آنها آورده شود:

 

 

 

ردیف

 

 

عنوان

 

 

سال 84- 85

 

 

سال91-90

 

 

1

 

 

جمعیت آموزش عالی کشور

 

 

دو میلیون و 389 هزار و 867

 

 

چهار میلیون و 403 هزار و 652

 

 

2

 

 

تعداد کل رشته محل‌های مقاطع تحصیلی

 

 

13 هزار و 77

 

 

32 هزار و 993

 

 

3

 

 

رشته محل‌های کاردانی

 

 

2339

 

 

8870

 

 

4

 

 

تعداد رشته محل‌های کارشناسی

 

 

6402

 

 

14 هزار و 735

 

 

5

 

 

تعداد رشته محل‌های کارشناسی ارشد

 

 

3656

 

 

7144

 

 

6

 

 

تعداد رشته محل‌های دکترای تخصصی

 

 

680

 

 

2244

 

 

7

 

 

تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

 

 

1113

 

 

2471

 

 

8

 

 

شمار دانشجویان مقطع کارشناسی

 

 

یک میلیون و 522 هزار و 273 نفر

 

 

دو میلیون و 898 هزار و 605 دانشجو

 

 

9

 

 

 شمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

 

92 هزار و 541 دانشجو

 

 

404 هزار و 782

 

 

10

 

 

دکترای حرفه‌ای

 

 

40 هزار و 223 نفر

 

 

52 هزار و 973

 

 

11

 

 

مقطع دکترای تخصصی

 

 

19 هزار و 237 نفر

 

 

47 هزار و 315

 

 

12

 

 

تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت

 

 

42 هزار و 625

 

 

66 هزار و 314

 

 

13

 

 

تعداد انجمن‌های علمی

 

 

159

 

 

280

 

 

14

 

 

تعداد قطب‌های علمی

 

 

84

 

 

142

 

 

15

 

 

تعداد موسسات پژوهشی دارای

 

 

366

 

 

640

 

 

16

 

 

تعداد مقالات منتشر شده در ISI

 

 

5582

 

 

21 هزار و 506

 

 

17

 

 

تعداد نشریات علمی پژوهشی

 

 

192

 

 

682

 

 

18

 

 

تعداد پارک‌های علم و فناوری

 

 

14

 

 

31

 

 

19

 

 

سهم ایران در تولید علم دنیا

 

 

 

 

 

0.3

 

 

2 درصد

 

 

20

 

 

متراژ فضاهای آموزشی

 

 

سه میلیون و 289 هزار و 147 مترمربع

 

 

5 میلیون و 48 هزار و 251 مترمربع

 

 

21

 

 

میزان فضاهای زیربنایی، رفاهی و کمک آموزشی

 

 

4 میلیون و 446 هزار و 691 مترمربع

 

 

6 میلیون و 280 هزار و 374 مترمربع

 

 

22

 

 

جمع کل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

 

 

7 میلیون و 735 هزار و 838 مترمربع

 

 

11 میلیون و 328 هزار و 625 مترمربع

 

 

23

 

 

تعداد دانشجویان دوره دکتری بورس داخل

 

 

591 نفر

 

 

1664 نفر

 

 

24

 

 

تعداد دانشجویان دوره دکتری بورس خارج

 

 

122

 

 

122