انتظار چیست؟

 

((بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین))

با توجه به معنی آیه ( بقیه الله برای شما بهتر است اگر مومن باشید) میتوان نتیجه گرفت که منتظر بودن فقط از عهده یک مومن بر می آید. اما اگر یک مومن می خواهد منتظر سلاسه امیر المومنین (ع) شناخته شود باید در صفات زیر از دیگر مومنان جلو بزند :

الف) عادل باشد به این معنی که به کسی ظلم نکند و در مقابل ظلم نیز سکوت نکند.

ب) مصلح باشد به این معنی که خود صالح باشد و در اصلاح جامعه نیز بکوشد.

پ) عابد باشد آن طور که محمد (ص) عابد بود به این معنی که خدمت به خلق را

بالاترین عبادت ها بداند.

ت) عاشق باشد طوری که عشق او را به حرکت درآورد.

ج) در صورتی که احساس کرد برای عمل کردن به موارد فوق تمام سعی اش را می

کند باید به دعا برای ظهور مهدی (عج) بپردازد.

د) دیگران را به انتظار دعوت کند.