اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استادناهید صادقی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد صادقی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی و پروژه روزیکشنبه مورخ 14*06*95 ساعت17لغایت 18می باشد.
حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 30 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد مقامی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد مقامی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی و پروژه روزجمعه مورخ 5*06*95 ساعت8لغایت 10می باشد.
حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 30 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رفتاری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد رفتاری اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی و پروژه روز شنبه مورخ 13*06*95 ساعت15الی 17می باشد.
حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 30 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عین قلائی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد عین قلائی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی و پروژه روز چهارشنبه مورخ 10*06*95 ساعت 15/30 الی 16/30 می باشد.
حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 27 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شاهوردی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد شاهوردی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست برای تحویل پروژه های کارورزی (به همراه فرم های تکمیل شده و ممهور به مهر محل) در روز چهارشنبه مورخ 10*06*95 از ساعت 18 الی 20 در دانشگاه حضور یابند.
توجه: حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 25 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست جهت ارائه گزارش در روز دوشنبه مورخ 25*05*95 از ساعت 16 الی 17 در دانشگاه حضور یابند.

 

تاریخ درج در سایت 23 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کارگر

تمامی کلاس های جبرانی استاد کارگر در روز چهارشنبه مورخ 27*05*95برگزار نخواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت21مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد صادقی

کلاس درس آئین زندگی با استاد صادقی در روز سه شنبه مورخ 26*05*95 برگزار نخواهد شد.
و کلاسهای جبرانی درس آئین زندگی با استاد صادقی در سه کلاس به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*جلسه جبرانی اول: روز پنجشنبه مورخ 21*05*95 از ساعت 13/30 الی 16/50 در کلاس 21
*جلسه جبرانی دوم: روز جمعه مورخ 22*05*95 از ساعت 9 الی 12/20 در کلاس 21
* جلسه جبرانی سوم: روز جمعه مورخ 29*05*95 ساعت 9 الی 12/20 در کلاس 21

 

تاریخ درج در سایت 20 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد برادران

کلاس درس برنامه سازی شبکه استاد برادران در روز دوشنبه مورخ 25*05*95برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی این درس در روز چهارشنبه مورخ 27*05*95 از ساعت 15 الی 20 تشکیل می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 18 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جودکی

آخرین جلسه توجیهی کارورزی با استاد جودکی در روز دوشنبه مورخ 18*05*95 ساعت 18 الی 19 برگزار می گردد.(کلاس 42)
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت (irtciac.com ) پرینت و درجلسه توجیهی همراه داشته باشند .
این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 14 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عین قلائی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وپروژه را با استاد عین قلائی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه توجیهی کارورزی و پروژه با استاد عین قلائی در روز چهارشنبه مورخ 20*05*95 ساعت 15/30 برگزار می گردد.
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت   (irtciac.com) پرینت و درجلسه توجیهی همراه داشته باشند  .  
حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 14 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محبی خواه

تمامی کلاس های استاد محبی خواه در روز چهارشنبه مورخ 13*05*95برگزار نخواهد شد.(ساعت اطلاع رسانی استاد 17)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 13 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد مقامی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد مقامی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه توجیهی کارورزی با استاد مقامی در روز پنجشنبه مورخ 14*05*95 از ساعت 15 الی16 برگزار می گردد.
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت   (irtciac.com) پرینت و درجلسه توجیهی همراه داشته باشند  .  
قابل ذکر است حضور دانشجویان در جلسه اول الزامی است و درصورت غیبت، عواقب آن به عهده آنان خواهد بود.

 

تاریخ درج در سایت 12 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

نحوه اخذ و اجرای درس کارورزی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، برای مشاهده نحوه اخذ و اجرای درس کارورزی اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 12 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد راشدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وپروژه را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین جلسه توجیهی کارورزی و پروژه با استاد راشدی در روز پنجشنبه مورخ 14*05*95 ساعت 10صبح برگزار می گردد.(کلاس15)
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت  (irtciac.com) پرینت و درجلسه توجیهی همراه داشته باشند .
این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 12 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد غلامی

کلاس استاد غلامی درس مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری روز سه شنبه مورخ 12*05*95از ساعت 13/40لغایت 17 برگزار نخواهد شد.(ساعت درج خبر 13)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 12 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

مقاله «مقایسه» توسط کانون مشاوره

چکیده از مقاله مذکور: مقایسه به معنای تطبیق دادن چیزی یا چیز دیگر وسنجیدن دو مقوله با یکدیگر است و از آفات مهم ارتباط بین افراد است.
*برای مشاهده وشرح بیشتر لطفا اینجا کلیک فرمائید.

 

تاریخ درج در سایت 11 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد صادقی

تمامی کلاس های استاد صادقی در روز سه شنبه مورخ 12*05*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 11 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد ریاضی

تمامی کلاس های استاد ریاضی در روز دوشنبه مورخ 11*05*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 11 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کارگر

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 و پژوهش عملیاتی1 را با استاد کارگر اخذ نموده اند می رساند؛کلیه کلاسهای استاد کارگر در روز پنجشنبه مورخ 14*05*95 برگزار نمی گردد و کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2: روزهای یکشنبه مورخ 17*05*95 و 24*05*95 ساعت 16 الی 18 و روزهای چهارشنبه مورخ 20*05*95 و 27*05*95ساعت 16 الی 18
*زمان برگزاری کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی1 : روزهای یکشنبه مورخ 17*05*95 و 24*05*95 ساعت 18 الی 20 و روزهای چهارشنبه مورخ 20*05*95 و 27*05*95ساعت 18 الی20

 

تاریخ درج در سایت 7 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شمس آریان

کلاس درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با استاد شمس آریان در روز پنجشنبه مورخ 14*05*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس در روز پنجشنبه مورخ 21*05*95 از ساعت 11/30 الی 14/30 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 7 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته IT

به اطلاع تمامی دانشجویان کاردانی و کارشناسی کلیه گرایشها در گروه IT می رساند:

مدیر گروه این رشته سرکار خانم رفتاری در روزهای سه شنبه از ساعت 14 الی 17 در مرکز آموزش (اتاق اساتید- طبقه سوم) جهت مشاوره و پاسخگویی به سوالات مطروحه حضور دارند.

 

تاریخ درج در سایت 5 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد

به اطلاع می رساند امتحان معرفی به استاد در روز یکشنبه مورخ 24*05*95 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
*لازم به ذکر است در روز امتحان معرفی به استاد فقط دانشجویانی که قبلا فرم معرفی به استاد آنها از طرف واحد آموزش تائید شده است، می توانند در این جلسه حضور داشته باشند و می باید نسخه تائید شده از طرف واحد آموزش را به همراه داشته باشند و به مراقب امتحان تحویل دهند.

 

تاریخ درج در سایت 4 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد راشدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وپروژه را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین جلسه توجیهی کارورزی و پروژه با استاد راشدی در روز دوشنبه مورخ 04*05*95 ساعت 16 برگزار می گردد.
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت  (irtciac.com) پرینت و درجلسه توجیهی همراه داشته باشند .
این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 3 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جودکی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد جودکی اخذ نموده اند می رساند :
آخرین مهلت ارائه فرمهای کارورزی به استاد جودکی روز دوشنبه مورخ 04*05*95 ساعت 18 الی 19 می باشد که در صورت عدم حضور دانشجویان درس مربوطه حذف خواهد شد.
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت      (irtciac.com) پرینت و درجلسه توجیهی به همراه داشته باشند   .

 

تاریخ درج در سایت 2 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمودی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محمودی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت ارائه فرمهای کارورزی به استاد محمودی روز سه شنبه مورخ 05*05*95 ساعت 16 می باشد.
نکته: دانشجویان می بایست فرم های مربوط به کارورزی را از صفحه اصلی سایت     (irtciac.com) پرینت و به همراه داشته باشند   .

 

تاریخ درج در سایت 2 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد داوری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تجارت الکترونیک و تجارت الکترونیکی را با استاد داوری اخذ نموده اند می رساند؛کلیه کلاسهای استاد داوری در روز جمعه مورخ 08*05*95 برگزار نمی گردد و کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک برای دانشجویان رشته حسابداری: روز جمعه مورخ 15*05*95 ساعت 14/30 الی 17/30 (کلاس 33)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیکی برای دانشجویان رشته IT : روز جمعه مورخ 22*05*95 ساعت 14/30 الی 17/30 (کلاس 33)

 

تاریخ درج در سایت 2 مرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 


 

 

 

آرشیو اخبار تیر ماه 95

آرشیو اخبار خرداد ماه 95

آرشیو اخبار گذشته دانشگاه علمی کاربردی

 

 

 

29