اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نادری

تمامی کلاس های استاد نادری در روز چهارشنبه مورخ 31*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رضوانی

تمامی کلاس های استاد رضوانی در روز چهارشنبه مورخ 31*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد حاجی حیدری

تمامی کلاس های استاد حاجی حیدری در روز پنجشنبه مورخ 01*07*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اروانه

تمامی کلاس های استاد اروانه در روز جمعه مورخ 02*07*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد قلی زاده

تمامی کلاس های استاد قلی زاده در روز پنجشنبه مورخ 01*07*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد تیزفهم

تمامی کلاس های استاد تیزفهم در روز پنجشنبه مورخ 01*07*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد احمدی نژاد

تمامی کلاس های استاد احمدی نژاد در روز چهارشنبه مورخ 31*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 31 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نقیبی اصفهانی

تمامی کلاس های استاد نقیبی اصفهانی در روز چهارشنبه مورخ 31*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 29 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی زاده

تمامی کلاس های استاد موسی زاده در روز دوشنبه مورخ 29*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 29 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری را اخذ نموده اند

به اطلاع می رساند کلاس مبانی مدیریت سرمایه گذاری در روز چهارشنبه مورخ 31*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 29 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد همتی

تمامی کلاس های استاد همتی در روز چهارشنبه مورخ 31*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 29 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عرب مختاری

تمامی کلاس های استاد عرب مختاری در روز دوشنبه مورخ 29*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 28 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمدزاده

تمامی کلاس های استاد محمد زاده در روز دوشنبه مورخ 29*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 28 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اسلامی پور

تمامی کلاس های استاد اسلامی پور در روز دوشنبه مورخ 29*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 28 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد راشدی

تمامی کلاس های استاد راشدی در روز یکشنبه مورخ 28*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 28 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی را با استاد رضوانی اخذ نموده اند

به اطلاع دانشجویانی که درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی را با استاد رضوانی در روزهای دوشنبه ساعت 15/30 الی 18 اخذ نموده اند می رساند ؛
تاریخ شروع این کلاس از 19 مهر ماه به بعد می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 28 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس اقتصاد کلان را با استاد پاسبانی اخذ نموده اند

به اطلاع دانشجویانی که درس اقتصاد کلان را با استاد پاسبانی در روزهای دوشنبه ساعت 18 الی 19/40 اخذ نموده اند می رساند ؛
تاریخ شروع این کلاس از 19 مهر ماه به بعد می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 28 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد بهادرانی

تمامی کلاس های استاد بهادرانی در روز یکشنبه مورخ 28*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 27 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد برادران

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم تابستان 94-95با استاد برادران اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را تا روز چهارشنبه مورخ 31*06*95 در باکس استاد واقع در اتاق اساتید قرار دهند   .

 

تاریخ درج در سایت 27 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که دروس کارورزی و پروژه را اخذ نموده اند

به اطلاع دانشجویانی که دروس کارورزی و پروژه را اخذ نموده اند می رساند؛ کلاس توجیهی دروس کارورزی وپروژه متعاقبا در سایت اعلام می شود. و دانشجویان می توانند فقط در زمانهای مشخص شده آتی برای این دروس مراجعه نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 27 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را با استاد همتی اخذ نموده اند:

به اطلاع دانشجویانی که درس کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات را با استاد همتی در روزهای شنبه ساعت 17/10الی 18/50 و شنبه ساعت 18/50الی 20/30 اخذ نموده اند می رساند ؛
تاریخ شروع این کلاس از 17 مهر ماه به بعد می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 25 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد خاتمی

تمامی کلاس های استاد خاتمی در روز شنبه مورخ 27*06*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 25 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

تغییر نام استاد

به اطلاع می رساند نام استاد درس مدیریت کیفیت و بهره وری روزهای پنجشنبه ساعت 8 الی 9/40 وساعت 9/40 الی 11/20 از آقای اسلامی پور به آقای قلی زاده تغییر یافت. این تغییر در سامانه سجاد قابل مشاهده می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

تغییر نام استاد

به اطلاع می رساند نام استاد درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم روز پنجشنبه ساعت 11/20 الی 13 از آقای اسلامی پور به آقای غلامی تغییر یافت. این تغییر در سامانه سجاد قابل مشاهده می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه زمان شروع کلاسهای نیمسال اول 95-96

زمان شروع کلاسهای نیمسال اول 95-96 از روز شنبه مورخ 95/6/27 می باشد. و دانسشجویان موظفند طبق برنامه هفتگی سامانه سجاد خود از این تاریخ به بعد در کلاسهای خود حضور داشته باشند.

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه در مورد تعداد واحد انتخابی به همراه درس کارورزی

با توجه به بخشنامه شماره 26353/95/م مورخ 23/6/95 درخصوص قانون اخذ درس کارورزی، دانشجویان ورودی قبل از مهر ماه سال95 می توانند نسبت به اخذ واحدهای درسی خود براساس مقررات قبل اقدام نمایند. وبخشنامه شماره 18919/95/م مورخ 29/4/95 درخصوص قانون اخذ درس کارورزی به همراه حداکثر 12 واحد، مربوط به ورودیهای مهر ماه سال 95 و پس از آن خواهد بود.
قابل ذکر است دانشجویان در مهلت حذف و اضافه می توانند انتخاب واحد خود را اصلاح نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

تغییر نام استاد

به اطلاع می رساند نام استاد درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم روز یکشنبه ساعت 18/50 الی 20/30 از آقای اسلامی پور به آقای غلامی تغییر یافت. این تغییر در سامانه سجاد قابل مشاهده می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه شماره 3 انتخاب واحد نیمسال اول سال 96-95

پیرو اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد در خصوص لزوم پرداخت شهریه 85درصد سهم مرکز تا یک هفته پس از انتخاب واحد ، به اطلاع می رساند سایت سجاد دانشجویانی که از تاریخ 15شهریور الی 24شهریور 95 انتخاب واحد نموده اند و اقدام به پرداخت شهریه 85 درصد ننموده اند از تاریخ 25 شهریور 95 بر اساس ورودی و به ترتیب ثبت نام انجام شده , غیر فعال می گردد .

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه پذیرش دانشجو بدون کنکور

برای مشاهده اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بدون کنکور اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 24 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کاظمی

تمامی کلاس های استاد کاظمی در روزهای یکشنبه مورخ 28*06*95 و 04*07*95 برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 23 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد نیمسال اول سال 96-95

به اطلاع دانشجویان می رساند مهلت پرداخت شهریه 85 درصد سهم مرکز تا یک هفته پس از انتخاب واحد می باشد. دانشجویان می باید شهریه دروسی را که تاکنون انتخاب واحد نموده اند را تا یک هفته پس از آن پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت به موقع , پس از گذشت یک هفته بعد از انتخاب واحد , سیستم دانشجو غیرفعال می گردد. روش پرداخت شهریه در اطلاعیه شماره 1 توضیح داده شده است.

 

تاریخ درج در سایت 21 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد داوری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد داوری اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را در روز سه شنبه مورخ 23*06*95 ساعت16لغایت 17به صورت حضوری تحویل استاد مربوطه نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 16 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه در مورد انتخاب واحد دروس عمومی و دروس مهارتهای مشترک

به اطلاع می رساند انتخاب واحد دروس عمومی و دروس مهارتهای مشترک در زمان حذف و اضافه امکان پذیر می باشد. زمان حذف و اضافه بر اساس نیمسال ورود و مقطع متعاقبا اعلام می گردد .

 

تاریخ درج در سایت 15 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه شماره 1 انتخاب واحد نیمسال اول سال 96-95

انتخاب واحد دانشجویان به روش ذیل انجام می شود:
دانشجویان می باید ابتدا به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com) قسمت امور آموزشی گزینه "سرفصل دروس" مراجعه نمایند و محتوای رشته خود را مطالعه و پس از آن با رعایت مقررات آموزشی و پیشنیاز و همنیاز دروس اقدام به انتخاب واحد به روش ذیل نمایند.
جهت انجام صحیح انتخاب واحد، هر دانشجو می باید مراحل ذیل را به ترتیب و بطور کامل انجام دهد.
گام اول: ورود به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com) ←ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه(سامانه سجاد) ← دروس مجاز را از منوی انتخاب واحد، انتخاب نمائید.
گام دوم: پرداخت 15% حق ستاد: سامانه سجاد← منوی شهریه ← ردیفهایی که 15% حق نظارت پرداخت نشده اند ← گزینه پرداخت ← پرداخت 15% حق ستاد.
گام سوم: پرداخت 85 % حق مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران : مبلغ درج شده سایت سجاد در ردیف 85درصد نیمسال اول96-95 را یادداشت نموده و در سایت سما در بخش مالی "پرداخت شهریه آنلاین" تایپ و پرداخت نمائید.
نحوه ورود به سایت سما : ورود به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران به آدرس (www.irtciac.com) لینک سامانه مدیریت دانشگاه(سما) - ورود به سایت سما(نام کاربری:شماره دانشجویی درج شده روی کارت دانشجویی - کلمه عبور: شماره شناسنامه)- جهت پرداخت مبلغ 85% حق مرکز ، دانشجویان می توانند بصورت حضوری به مرکز تحقیقات صنعتی ایران مراجعه نمایند و با دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند .

 

تاریخ درج در سایت 15 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

چند قانون آموزشی جهت انتخاب واحد

1)انتخاب واحد درس "کارورزی1" فقط در ترم دوم مجاز است.
2)انتخاب واحد درس "کارورزی2" فقط در ترم چهارم یا ترم آخر مجاز است.....توضیح:دانشجویان ترمهای 2و3 مجاز به انتخاب واحد درس "کارورزی2" نمیباشند.
3)رعایت قانون پیشنیاز در زمان انتخاب واحد ضروری است.
تبصره:اگر دانشجو درس پیشنیاز را در ترم قبل اخذ نموده و موفق به گذراندن آن درس نشده باشد در ترم جاری می تواند آن درس را به همراه درس بعدی اخذ نماید.
4)رعایت قانون همنیاز در زمان انتخاب واحد ضروری است.
توضیح:اگر گزینه "همنیاز" در قسمت توضیحات سرفصل دروس نوشته شده باشد، باید هر دو درس اخذ شود.
5)دانشجویان مشروط(معدل ترم قبل آنها زیر12 باشد)مجاز نیستند در ترم جاری بیشتر از 14 واحد انتخاب واحد نمایند. دانشجویان 2 ترم مشروط جهت ادامه تحصیل حتما باید به واحد آموزش مراجعه نمایند.
دانشجویان می باید قوانین آموزشی را کاملا رعایت نمایند در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت اشتباه در انتخاب واحد اولیه، حتما در زمان حذف و اضافه اصلاح نمایید .

 

تاریخ درج در سایت 15 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

به اطلاع می رساند برنامه انتخاب واحدهای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 طبق زمانبندی دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسط دانشجو در سایت سجاد به شرح ذیل می باشد :
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودیهای سال90 , سال91 , سال92 و ورودی مهر93 : در روزهای دوشنبه مورخ 15*06*95 و سه شنبه مورخ 16*06*95
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی ورودی بهمن93 : در روز چهارشنبه مورخ 17*06*95
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن93 : در روز پنجشنبه مورخ 18*06*95
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی ورودی مهر94 : در روزهای جمعه مورخ 19*06*95 و شنبه مورخ 20*06*95  
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی مهر94 : در روز یکشنبه مورخ 21*06*95  
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی ورودی بهمن94 : در روزهای دوشنبه مورخ 22*06*95 و سه شنبه مورخ 23*06*95  
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن94 : در روز چهارشنبه مورخ 24*06*95

زمان حذف و اضافه: 11مهر الی 15 مهر95 (برنامه زمانبندی حذف و اضافه به تفکیک نیمسال ورود و مقطع متعاقبا اعلام می گردد)
برگزاری امتحانات: 18 دی تا 30 دی 95

 

تاریخ درج در سایت 10 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان 94-95 درس کارورزی و پروژه اخذ نموده اند:

دانشجویان می بایست بر طبق جدول زیر و در روزهای تعیین شده گزارشات خود را تحویل نمایند.

برای مشاهده جدول پیوست اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 10 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کریم خانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد کریم خانی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را تا روز دوشنبه مورخ 15*06*95 در باکس استاد واقع در اتاق اساتید قرار دهند  . 

 

تاریخ درج در سایت 8 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمودی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محمودی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را حداکثر تا روزچهارشنبه مورخ 17*06*95 در باکس استاد واقع در اتاق اساتید قرار دهند .
این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 7 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فروزنده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد فروزنده اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را تا روزچهارشنبه مورخ 10*06*95 در باکس استاد واقع در اتاق اساتید قرار دهند.

 

تاریخ درج در سایت 6 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وپروژه را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست موضوع گزارشات خود را برای استاد ارسال نمایند (از طریق ایمیل و یا پیامک) و همچنین زمان تحویل حضوری گزارشات پروژه روز شنبه مورخ 13*06*95 ساعت 15/30 و زمان تحویل حضوری گزارشات کارورزی روز دوشنبه مورخ 15*06*95 ساعت 15/30 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 6 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد راشدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وپروژه را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را در روزسه شنبه مورخ 09*06*95 ساعت 10 الی 13 به صورت حضوری به استاد تحویل نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 6 شهریور توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 


 

 

آرشیو اخبار مرداد ماه 95

آرشیو اخبار تیر ماه 95

آرشیو اخبار خرداد ماه 95

آرشیو اخبار گذشته دانشگاه علمی کاربردی

 

 

 

29