اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جواهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وکاربینی را با استاد جواهری اخذ نموده اند می رساند:
زمان تحویل گزارشات از روزسه شنبه مورخ 19*04*97 به روز چهارشنبه مورخ 20*04*97 ساعت 16 تغییر یافت.

 

تاریخ درج در سایت 19 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه مهم درخصوص شهریه دروس دوره تابستان 96-97

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، پیرو بخشنامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 درخصوص اصلاح آیین نامه شهریه دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی و برطبق مفاد بخشنامه فوق، پرداخت شهریه ثابت در تابستان برای واحد کارورزی به صورت کامل بوده و شهریه ثابت برای دروسی غیر از کارورزی در تابستان کماکان بدون تغییر به میزان 50درصد شهریه ثابت نیمسال تحصیلی در سامانه آموزشی هم آوا محاسبه می شود.

 

تاریخ درج در سایت 19 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد مولایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد مولایی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز شنبه مورخ 23*04*97 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد پورناجی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وکاربینی را با استاد پورناجی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز چهارشنبه مورخ 20*04*97 ساعت 17 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد حیدرزاده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد حیدرزاده اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز سه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 17/30 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فخار

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد فخار اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز سه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 15 می باشد.
توجه:این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه در مورد پرداخت شهریه 85% حق مرکز تحقیقات صنعتی ایران

دانشجویانی که در ترم تابستان 97 انتخاب واحد نموده اند می باید تا حداکثر روز یکشنبه مورخ 24*04*97 جهت پرداخت شهریه 85% حق مرکز به واحد آموزش مراجعه نمایند.

بدیهی است عواقب عدم پرداخت شهریه تا تاریخ فوق تماما به عهده دانشجو می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جواهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و کاربینی را با استاد جواهری اخذ نموده اند می رساند:
زمان تحویل گزارشات روز سه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 17 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 17 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

نکات مهم در مورد انتخاب واحد دانشحویان در تابستان 97

نکته1) دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد دروس کاروزی2 و پروژه می باشند که حداقل 50 واحد درسی را گذرانده باشند , در غیر اینصورت توسط واحد آموزش حذف می گردد و عواقب آن بعهده دانشجو می باشد.
نکته2) اخذ همزمان دروس کارورزی1 و کارورزی2 ممنوع است و رعایت سرفصل درسی مصوب (پیشنیاز و هم نیازی) الزامی است.
نکته3) مهمان شدن در دروس کاربینی, کارورزی و پروژه امکان پذیر نمی باشد.
نکته4) دانشجویان کارشناسی نمی توانند در هر دوره تابستانی بیش از یک عنوان درسی (2واحد) از بین دروس ( اندیشه اسلامی2 , تاریخ تحلیل صدر اسلام , انقلاب اسلامی , تفسیر موضوعی قرآن , دانش خانواده ) انتخاب نمایند.
نکته5) دانشجویان کاردانی نمی توانند در هر دوره تابستانی بیش از یک عنوان درسی (2واحد) از بین دروس ( اندیشه اسلامی1 , آئین زندگی , دانش خانواده ) انتخاب نمایند.
نکته6) کلاسهای دروس قابل ارائه در صورت به حد نصاب رسیدن, تشکیل خواهد شد. در صورتیکه تعداد نفرات یک کلاس به حد نصاب نرسد آن کلاس تشکیل نخواهد شد و از انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 16 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد همتی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد همتی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست جهت تکمیل گزارشات کاربینی روز یکشنبه مورخ 24*04*97 ساعت 17 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 16 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمودی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محمودی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرمهای کامل کارورزی روز پنجشنبه مورخ 21*04*97 ساعت 8صبح می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 16 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرمها و گزارشات کامل کارورزی روزسه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 16 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 16 تیر توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

 

 


 

آرشیو اخبار نیمه اول تیر ماه 97

آرشیو اخبار نیمه دوم خرداد 97

آرشیو اخبار نیمه اول خرداد 97

آرشیو اخبار نیمه دوم اردیبهشت 97

آرشیو اخبار نیمه اول اردیبهشت 97

آرشیو اخبار فروردین ماه 97

آرشیو اخبار اسفند 96

آرشیو اخبار نیمه دوم بهمن 96

آرشیو اخبار نیمه اول بهمن ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم دی 96

آرشیو اخبار نیمه اول دیماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم آذر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه اول آذر ماه 96

ارشیو اخبار نیمه دوم آبان 96

آرشیو اخبار نیمه اول آبان ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم مهر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه اول مهر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم شهریور ماه 96

ارشیو اخبار نیمه اول شهریور ماه 96

آرشیو اخبار مرداد ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم تیر 96

آرشیو اخبار نیمه اول تیر 96

آرشیو اخبار نیمه دوم خرداد 96

آرشیو اخبار نیمه اول خرداد 96

آرشیو اخبار نیمه دوم اردیبهشت 96

آرشیو اخبار نیمه اول اردیبهشت 96

آرشیو اخبار نیمه دوم دیماه 95

آرشیو اخبار نیمه اول دیماه 95

آرشیو اخبار آذر ماه 95

آرشیو اخبار آبان ماه 95

ارشیو اخبار مهر ماه 95

آرشیو اخبار شهریور ماه 95

آرشیو اخبار مرداد ماه 95

آرشیو اخبار تیر ماه 95

آرشیو اخبار خرداد ماه 95

 

 

 

 

29