برنامه های امتحانی مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

 

 

 

برنامه آزمون مرکز آموزش علمی – کاربری تحقیقات صنعتی ایران

 

 

دانشجوی گرامی اطلاعات مربوط به برنامه های امتحانی در سامانه سجاد ثبت می گردد . جهت ورود به این سامانه اینجا کلیک نمایید

 


 

 

قوانین و مقررات آزمون

 

  رعایت دقیق نکات زیر از جانب کلیه دانشجویان برای شرکت در جلسات آزمونهای پایان ترم الزامی است:

1- همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون : به همراه نداشتن کارت مزبور باعث محرومیت از شرکت در جلسه امتحان خواهد شد.
2- دانشجویان می بایست 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز حضور داشته و از چگونگی محل برگزاری امتحان و شماره صندلی مربوط به خود از طریق تابلوی اعلانات اطلاع حاصل نمایند.
3- استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان اکیداً ممنوع بوده و در زمره تخلف محسوب می گردد.

( تلفن همراه در جلسه آزمون باید خاموش باشد)
4- همراه داشتن کتاب و جزوه در جلسه امتحان اکیداً ممنوع است. ضمناً در برخی دروس در صورت لزوم با موافقت و هماهنگی با استاد استفاده از ماشین حساب امکان پذیر خواهد بود.
5- همراه داشتن هر نوع یادداشت به هر صورت ممنوع و در صورت مشاهده و یا استفاده از آن تخلف محسوب شده و بر طبق مقررات دانشگاه با متخلفین رفتار خواهد شد.
6- رعایت نظم و انضباط در مدت زمان برگزاری امتحان ضروری است.
7- دانشجویان پس از دریافت سوالات و پاسخنامه می باید نام و شماره دانشجویی خود را بلافاصله در سربرگ اوراق قید نمایند.
8- غیبت غیرموجه در جلسه امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر می باشد و غیبت موجه در امتحان هردرس (در صورت احراز ضوابط و مقررات) موجب حذف آن درس می گردد.
9- دانشجویان مهمان علاوه بر کارت ورود به جلسه آزمون می باید کارت دانشجوئی مرکز ذیربط را هم به همراه داشته باشند.
10- استفاده از گوشی همراه به عنوان ماشین حساب ممنوع می باشد.

 

.