اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد احمدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مبانی سازمان و مدیریت را با استاد احمدی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه جبرانی درروز چهارشنبه مورخ 13*10*96 ساعت 16 الی 18 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شجاعی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد شجاعی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه گزارش دهی روز چهارشنبه مورخ 13*10*96 ساعت 17 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد پشم فروش

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده را با استاد پشم فروش اخذ نموده اند می رساند:
امتحان عملی در روز دوشنبه مورخ 11*10*96 از ساعت 17 الی 19 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

گروه چهارم حذفیات به علت غیبت بیش از حد

برای مشاهده گروه چهارم اسامی دانشجویانی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز، از حضور در امتحانات محروم می باشند،اینجا  کلیک نمائید .

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کارگر

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تحقیق در عملیات را با استاد کارگر اخذ نموده اند می رساند کلاس جبرانی درس مذکور روز پنجشنبه مورخ 14*10*96 از ساعت 10 الی 13/30 برگزار می گردد.(کلاس 15 )

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سیف نیک

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس زبان عمومی را با استاد سیف نیک اخذ نموده اند می رساند کلاس جبرانی درس مذکور روز دوشنبه مورخ 11*10*96 از ساعت 17 الی 20 برگزار می گردد.(کلاس 12 )

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سپهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارگاه برنامه سازی تحت وب را با استاد سپهری اخذ نموده اند می رساند:
امتحان این درس در روز پنجشنبه مورخ 28*10*96 ساعت 11 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارش روز چهارشنبه مورخ 13*10*96 از ساعت 16 الی 17/30 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 10 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کارگر

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پژوهش عملیاتی1 را با استاد کارگر اخذ نموده اند می رساند:

کلاس جبرانی روز شنبه مورخ 09*10*96 ساعت 16 الی 19 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 9 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رضوانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مدیریت مالی پیشرفته را با استاد رضوانی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه جبرانی در روزهای شنبه مورخ 09*10*96 و دوشنبه مورخ 11*10*96 ساعت 16/30 الی 20/30 در کلاس 13 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 9 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کاظمی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد کاظمی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارش روز یکشنبه مورخ 10*10*96 ساعت 14 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 9 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد بهفر

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد بهفر اخذ نموده اند می رساند:
جلسه تحویل گزارش روز شنبه مورخ 09*10*96 از ساعت 17/30 الی 19/30 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 9 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد برادران

قابل توجه دانشجویان درس مدیریت محتوا (معرفی به استاد)، از آنجایی که امتحان پایان ترم از 16 نمره می باشد، دانشجویان باید تحقیقی در حوزه مدیریت محتوا به فرمت word و Power point (دو فایل) تهیه نمایند (حداقل 40 اسلاید و 20 صفحه A4) و در صورت یکسان نبودن موضوع و تایید موضوع، 4 نمره تحقیق را دریافت دارند . دانشجویان موضوع تحقیق انتخابی را به ایمیل baradaran.hezaveh@gmail.com ارسال دارند تا از ارسال تحقیق تکراری جلوگیری شود.
روز چهارشنبه 96/10/13 ساعت 13 کلاسی جهت مرور نکات مهم درسی که در امتحان لحاظ خواهد شد، به مدت 30 دقیقه برگزار می شود.
2. قابل توجه دانشجویان درس ISP، امتحان عملی این درس، روز پنج شنبه 96/10/14 از ساعت 13 برگزار خواهد شد، یعنی دانشجویان یک ساعت زودتر از زمان کلاس خود در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

تاریخ درج در سایت 9 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی را با استاد محمودآبادی(آقایان) و خانم رحیمی پور(خانم ها) اخذ نموده اند و موفق به شرکت در جلسه توجیهی و آزمون نشده اند می رساند؛
این دانشجویان صرفا با اخذ مجوز از واحد برنامه ریزی آموزش می توانند به صورت زیر به آدرس خیابان کارگر شمالی، بعد از بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور یابند.
*خانم ها: روز سه شنبه مورخ 12*10*96 ساعت 9صبح
*آقایان: روز سه شنبه مورخ 12*10*96 ساعت 8/30 صبح
با به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب
توجه: به هیچ عنوان تاریخ تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.تاپایان وقت اداری شنبه مورخ 9*10*96

 

تاریخ درج در سایت 9 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

گروه سوم حذفیات به علت غیبت بیش از حد

برای مشاهده گروه سوم اسامی دانشجویانی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز، از حضور در امتحانات محروم می باشند، اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 6 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عبدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد عبدی اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارش های خود را تا روز دوشنبه مورخ 11*10*96 در باکس استاد قرار دهند.

 

تاریخ درج در سایت 6 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد عبدی

کلاس کاربرد استاندارد حسابداری با استاد عبدی ساعت 9/40 الی 11/20 در روز پنجشنبه مورخ 07*10*96 برگزار نخواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 6 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد آزاد (ویژه دانشجویان تکمیل ظرفیت مهر96)

به اطلاع آن دسته از دانشجویان تکمیل ظرفیتی که درس کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته را با استاد آزاد اخذ نموده اند می رساند کلاس جبرانی درس مذکور روز پنجشنبه مورخ 07*10*96 از ساعت 8 الی 10 و 10 الی 12 برگزار می گردد.(کلاس 23)

 

تاریخ درج در سایت 5 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد احمدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس مبانی سازمان و مدیریت را با استاد احمدی اخذ نموده اند می رساند ؛
کلاس جبرانی درس مذکور در روز پنجشنبه مورخ 07*10*96 از ساعت 12/10 الی 15/30 برگزار می گردد.(کلاس 35 )
*دو گروه حتما شرکت نمایند.

 

تاریخ درج در سایت 5 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سپهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه لینوکس را با استاد سپهری اخذ نموده اند می رساند، امتحانات این دروس به شرح زیر می باشد:
*درس کارگاه کامپیوتر روز جمعه مورخ 08*10*96 ساعت 11/30
*درس کارگاه لینوکس روز جمعه مورخ 08*10*96 ساعت 12

 

تاریخ درج در سایت 5 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

گروه دوم حذفیات به علت غیبت بیش از حد

برای مشاهده گروه دوم اسامی دانشجویانی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز، از حضور در امتحانات محروم می باشند،اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 4 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کاشانیان

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که دروس برنامه سازی سیستم، پایگاه داده ها، سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم عامل مدیریت شبکه و کارورزی را با استاد کاشانیان اخذ نموده اند می رساند:
جلسه توجیهی روزپنج شنبه مورخ 07*10*96 ساعت 14  و
وجلسه گزارش دهی کارورزی روز پنجشنبه مورخ 07*10*96 ساعت 14 برگزار می شود.

 

تاریخ درج در سایت 4 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

گروه اول حذفیات به علت غیبت بیش از حد

برای مشاهده گروه اول اسامی دانشجویانی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز، از حضور در امتحانات محروم می باشند، اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 4 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه گزارش دهی روز چهارشنبه مورخ 06*10*96 ساعت 16 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 4 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد راشدی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پروژه را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه تحویل گزارشات روز پنجشنبه مورخ 07*10*96 ساعت 8 صبح می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 3 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فلاح

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی و کارورزی را با استاد فلاح اخذ نموده اند می رساند:
جلسه گزارش دهی روز جمعه مورخ 08*10*96 از ساعت 10 الی 12 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 3 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نادری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد نادری اخذ نموده اند می رساند:
جلسه گزارش دهی روز پنجشنبه مورخ 07*10*96 از ساعت 15 الی 18 می باشد.
تذکر:حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 3 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سپهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه لینوکس را با استاد سپهری اخذ نموده اند می رساند، امتحانات این دروس به شرح زیر می باشد:
*درس کارگاه کامپیوتر روز جمعه مورخ 08*10*96 ساعت 11/30
*درس کارگاه لینوکس روز جمعه مورخ 08*10*96 ساعت 12

 

تاریخ درج در سایت 3 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نبی لو

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس حسابداری منابع انسانی را با استاد نبی لو اخذ نموده اند می رساند کلاس جبرانی درس مذکور روز دوشنبه مورخ 04*10*96 از ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.(کلاس 14 )

 

تاریخ درج در سایت 3 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اسلامی پور

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که دروس وظایف گروه انبارداری، انبارگردانی، انبارداری مکانیزه و کاربرد رایانه در انبارداری، دریافت و تحویل کالا در انبار، مستندسازی، آرایش آدرسهای انباری را با استاد اسلامی پور اخذ نموده اند می رساند؛
جلسه توجیهی در روز چهارشنبه مورخ 06*10*96 از ساعت 19 الی 20 برگزار می گردد.(کلاس12)

 

تاریخ درج در سایت 2 دی توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

 

 


 

آرشیو اخبار نیمه دوم آذر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه اول آذر ماه 96

ارشیو اخبار نیمه دوم آبان 96

آرشیو اخبار نیمه اول آبان ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم مهر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه اول مهر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم شهریور ماه 96

ارشیو اخبار نیمه اول شهریور ماه 96

آرشیو اخبار مرداد ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم تیر 96

آرشیو اخبار نیمه اول تیر 96

آرشیو اخبار نیمه دوم خرداد 96

آرشیو اخبار نیمه اول خرداد 96

آرشیو اخبار نیمه دوم اردیبهشت 96

آرشیو اخبار نیمه اول اردیبهشت 96

آرشیو اخبار نیمه دوم دیماه 95

آرشیو اخبار نیمه اول دیماه 95

آرشیو اخبار آذر ماه 95

آرشیو اخبار آبان ماه 95

ارشیو اخبار مهر ماه 95

آرشیو اخبار شهریور ماه 95

آرشیو اخبار مرداد ماه 95

آرشیو اخبار تیر ماه 95

آرشیو اخبار خرداد ماه 95

 

 

 

 

29