درباره ما

 

مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران از اوایل سال 1381 پس از تمهیدات و تجهیزات لازم برای فراهم نمودن ارکان اولیّه آموزش های بلندمدت دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی متخصّص، پیشنهاد تأسیس و راه اندازی دوره های مذکور، تحت عناوین : کاردانی حسابداری، نرم افزار کامپیوتر و اقتصاد کار و بهره وری ترمی را جهت کسب مجوزهای لازم از طریق وزارت صنایع و معادن وقت به دانشگاه جامع علمی – کاربردی ارائه نمود و سرانجام این دوره ها در تاریخ بهمن ماه 1381 با ظرفیت کلی 150 نفر دانشجو راه اندازی گردید. ( ادامه )

سر فصل دروس دانشگاه

ارزیابی عملکرد

5200

تعداد فارغ التحصیلان

1600

تعداد دانشجویان

260

تعداد اساتید

18

سابقه فعالیت (سال)