ارتباط با ریاست دانشگاه

صفحه اصلی / ارتباط با ریاست دانشگاه

 

 

 طرح تکریم ارباب رجوع و دانشجویان

طرح تکریم ارباب رجوع در راستای احترام به حقوق مراجعه کنندگان  و دانشجویان گرامی به بخش‌ها و واحدهای مختلف مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران انجام شده است. خاطرنشان می‌شود که نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات شما در این خصوص به شخص ریاست دانشگاه ارسال می‌شود.

 

 

طراحی سایت