به اطلاع می رساند اشکال در ورود به سامانه هم آوا و انتخاب واحد از طرف دانشگاه جامع می باشد.لطفا پس از رفع اشکال مجددا به سامانه مراجعه و انتخاب واحد خود را کامل نمائید.

طراحی سایت