1. ورود به سامانه هم آوا ( edu.uast.ac.ir )
  2. گزینه نیمرخ تحصیلی و انتخاب بروزرسانی
  3. گزینه انتخاب واحد، انتخاب دروس و ثبت نهایی
  4. پرداخت آنلاین شهریه 15% حق نظارت ستاد (چنانچه این مبلغ تا تاریخ اعلام شده در سیستم پرداخت نشود از طرف دانشگاه جامع بطور خودکار دروس انتخابی حذف می شود)
  5. پرداخت شهریه 85% حق مرکز (تا یک هفته پس از انتخاب واحد بصورت حضوری در مرکز تحقیقات صنعتی ایران و توسط دستگاه کارتخوان )
طراحی سایت