به اطلاع می رساند دانشجویان فقط تا پایان وقت اداری  روز یکشنبه مورخ 06*05*98 فرصت دارند در سامانه ملی کارآموزی، جایابی نمایند و فرم تکمیل شده «مشخصات کامل درخواست» را به واحد آموزش تحویل دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

نحوه جایابی، پرینت و تکمیل فرم«مشخصات کامل درخواست» در اطلاعیه های قبلی اطلاع رسانی شده است.

طراحی سایت