طبق اطلاعیه دانشگاه جامع، سامانه هم آوا به مدت چند ساعت جهت به روزرسانی غیرفعال می باشد.دانشجویان می توانند جهت استفاده از سامانه پس از فعال شدن سامانه هم آوا انتخاب واحد خود را تکمیل نمایند.

طراحی سایت