دانشجویان گرامی می باید ابتدا ارزشیابی کلیه مدرسان را در قسمت ارزشیابی نیمسال جاری انجام دهند سپس جهت دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 20*03*1398 به روش ذیل عمل نمایند :
ورود به سامانه هم آوا (edu.uast.ac.ir), گزینه نمایش و چاپ کارت امتحان, پرینت کارت ورود به جلسه امتحان
تذکر1:شماره صندلیها فقط بر روی کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه هم آوا می باشد .
تذکر2:دانشجویان می باید قبل از ورود به دانشگاه و شروع امتحانات, کارت خود را تهیه نمایند و از حضور در امتحان دانشجویانی که کارت ورود به جلسه امتحان ندارند, ممانعت بعمل می آید .
تذکر3:کارت ورود به جلسه امتحان دانشجویانی که فاقد شماره صندلی می باشد برای حضور در امتحان , اعتبار ندارد.

طراحی سایت