بخشنامه اعلام فهرست حذفیات منابع دروس معارف اسلامی آزمون متمرکز نیمسال اول 99-98

⛔️تذکر: به اصلاحیه تاریخ امتحانات توجه فرمائید.

⛔️ اندیشه اسلامی2 ساعت 13 مورخ 6 بهمن ماه
⛔️انقلاب اسلامی ایران ساعت 15 مورخ 14 بهمن ماه

طراحی سایت