به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند؛ انجمن علمی-دانشجویی بورس اقدام به برگزاری کلاسهای زیر نموده است :

“1-ورود موفق به بورس 2-آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل بنیادی بورس”

از دانشجویان علاقمند دعوت می شود برای ثبت نام تا تاریخ 09*04*98 به دفتر برنامه ریزی و پژوهش مراجعه نمایند.

(در ضمن کلاسها به صورت رایگان برگزار می گردد)

طراحی سایت