به اطلاع می رساند طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 طبق زمانبندی دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسط دانشجو در سامانه هم آوا به شرح ذیل می باشد:
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن 95 و قبل از آن : روزهای پنجشنبه مورخ 11*11*97 و جمعه مورخ 12*11*97
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 96 : روزهای شنبه مورخ 13*11*97 و یکشنبه مورخ 14*11*97
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن 96 : روزهای دوشنبه مورخ 15*11*97 و سه شنبه مورخ 16*11*97
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 97 : روزهای چهارشنبه مورخ 17*11*97 و پنجشنبه مورخ 18*11*97
شروع کلاس ها: از روز شنبه مورخ 21*11*97
زمان حذف و اضافه: 04*12*97 الی 08*12*97 (برنامه زمانبندی حذف و اضافه به تفکیک نیمسال ورودی متعاقبا اعلام می گردد)
پایان کلاس ها: 23*03*98
برگزاری امتحانات: 25*03*98 الی 09*04*98

طراحی سایت