به اطلاع می رساند طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، برنامه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 طبق زمانبندی دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسط دانشجو در سامانه هم آوا به شرح ذیل می باشد:
انتخاب واحد دانشجویان کاردانی ورودی مهر 96 و قبل از آن : روز چهارشنبه مورخ 20*6*98

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 96 و قبل از آن : روز پنجشنبه مورخ 21*6*98

انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن 96 : روزهای جمعه مورخ 22*6*98 و شنبه مورخ 23*6*98

انتخاب واحد دانشجویان کاردانی ورودی مهر 97: روز یکشنبه مورخ 24*6*98

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 97: روز دوشنبه مورخ 25*6*98

انتخاب واحد دانشجویان کاردانی ورودی بهمن 97: روز سه شنبه مورخ 26*6*98

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن 97: روز چهارشنبه مورخ 27*6*98

شروع کلاس ها: از روز شنبه مورخ 30*6*98
زمان حذف و اضافه: 13*7*98 الی 19*7*98 (برنامه زمانبندی حذف و اضافه به تفکیک نیمسال ورودی متعاقبا اعلام می گردد)
پایان کلاس ها: 19*10*98
برگزاری امتحانات: 21*10*98 الی 05*11*98

طراحی سایت