عنوان خبر : اطلاعیه مهم درخصوص درس پروژه
به اطلاع آن دسته از دانشجویان که درس پروژه را در نیمسال اول 98-99 اخذ نموده اند می رساند جلسات طبق جدول پیوست می باشد

 

طراحی سایت