عنوان خبر : تغییرات دروس مهارت مشترک برای دانشجویان جدیدالورود مهر98
باتوجه به نامه شماره 27801/98/م مورخ 20*07*98 دانشگاه جامع علمی کاربردی ، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
در رشته کاردانی حرفه ای اموربیمه درس کارافرینی بااستاد غلامی حذف و ساعت درس مهارت های ارتباطی با استاد غلامی به ساعت 17:40لغایت 19تغییرمی یابد.
دررشته کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار درس روانشناسی کار باخانم تشکری درساعت 17:10لغایت 18:50حذف شده است.
دررشته کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار دروس زیربه شرح زیر تغییر نام می یابد:
درس مدیریت منابع انسانی روزهای جمعه ساعت 13لغایت 14:40با استاد کعب عمیر به درس رفتارسازمانی تغییرنام می یابد.
درس اصول وفنون مذاکره روزهای جمعه ساعت 14:40لغایت 16:20 با استادکعب عمیر به درس ارتباط با مشتری تغییر نام می یابد.

طراحی سایت