به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را در نیمسال تابستان 96-97 اخذ نموده اند می رساند  :
جلسات توجیهی به پیوست می باشد.(شامل دو صفحه)
نکته: حضور دانشجویان در تمامی جلسات الزامی می باشد و عدم حضور در هر یک از جلسات توجیهی به منزله کسر نمره تلقی خواهد شد.
توجه: تمامی دانشجویان می بایست فرمهای کارورزی را از صفحه اصلی سایت http://irtciac.com پرینت و به همراه داشته باشند.
برای مشاهده جدول پیوست(شامل دو صفحه) اینجا کلیک نمائید.

طراحی سایت