به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که در تابستان 98 انتخاب واحد نموده اند ضمن مراجعه به سامانه هم آوا و بررسی شهریه 15% حق نظارت از طریق گزینه تسویه حساب دانشجو، در صورت بدهکاری می باید تا تاریخ 15*05*98 نسبت به پرداخت بدهی 15% حق نظارت اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

طراحی سایت