به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس قوانین و مقررات بازار سرمایه را با استاد اسداله زاده اخذ نموده اند میرساند :
کلاسهای فوق العاده روزهای شنبه مورخ 16*09*98 ساعت 20:00-18:00 (کلاس 44) و چهارشنبه 20*09*98 ساعت 20:30-17:30 (کلاس 45) برگزار خواهد شد.

طراحی سایت