تمامی کلاس های استاد خاتمی در روز چهارشنبه مورخ 14*09*97 برگزار نخواهد شد.

در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

طراحی سایت