به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی و پروژه را با استاد راشدی اخذ نموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارشات روز یکشنبه مورخ 23*10*97 ساعت 11 می باشد.

توجه: مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

طراحی سایت