تمامی کلاس های استاد شریعتی در روز یکشنبه مورخ 05*12*97 برگزار نخواهد شد.

در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

طراحی سایت