به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد فخار در تابستان97-98 اخذ نموده اند می رساند:
جلسه توجیهی در روز شنبه مورخ 22*04*98 ساعت 17:30 در کلاس 11 برگزار می گردد .

طراحی سایت