به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد مقامی اخذ نموده اند می رساند:

جلسه توجیهی در روز پنجشنبه مورخ 15*09*97 ساعت 15 در مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران و جلسه بازدید روز یکشنبه مورخ 18*09*97 ساعت 10 الی 11 در شرکت بهپخش به آدرس خیابان آزادی-بلوار استاد معین-پلاک172 برگزار می گردد.

*حضور دانشجویان در راس ساعت مقرر در جلسات الزامی می باشد.

طراحی سایت