به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی،کارورزی،پروژه را با استاد مولائی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات روز پنج شنبه مورخ 23*03*98 ساعت 18می باشد.

طراحی سایت