تمامی کلاس های استاد هراتیان در روز جمعه مورخ 03*12*97 برگزار نخواهد شد.

در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

طراحی سایت