به اطلاع می رساند زمان تشکیل کلاس درس اندیشه اسلامی1 با کد درس 221201 و گروه درس 17 ، روز پنجشنبه از ساعت 13:20 الی 14:40 با استاد مافی شیرازمی باشد.

طراحی سایت