به اطلاع می رساند زمان تشکیل کلاس درس روش تحقیق در حسابداری با کد درس 12914 و گروه درس 17، روز شنبه از ساعت 16:40 الی 18:20 با استاد اکبری یا روز شنبه از ساعت 18:20 الی 20 با استاد اکبری می باشد.

طراحی سایت