به اطلاع می رساند زمان تشکیل کلاس درس قوانین و مقررات بازار سرمایه1 (جبرانی) با کد درس 19226 ، روز پنجشنبه از ساعت 9:40 الی 11:20 با استاد محبی خواه می باشد.

طراحی سایت