به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی مهر95 و بهمن95 و مهر96 که قصد انتخاب واحد در نیمسال اول 98-99 را دارند، می بایست برای اخذ مجوز سنوات تحصیلی جهت انتخاب واحد تا روز شنبه مورخ 16*06*98 به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند. در غیر این صورت مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.

طراحی سایت