برای مشاهده لیست اسامی فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت صادر گردیده وآما ده تحویل در واحد امور دانشجویی می باشد اینجا کلیک نمائید.

طراحی سایت