محتوای دوره کاردانی حرفه ی حسابداری دولتی

صفحه اصلی / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ی حسابداری دولتی

کاردانی حرفه ی حسابداری دولتی

 

 

ترم اول
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
زبان فارسی 3 48 48
اقتصاد خرد 3 48 48
حقوق بازرگانی 2 32 32
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 32
زبان خارجی 3 48 48
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 32 32 64
جمع 19

 

ترم دوم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 2 32 32
تربیت بدنی (1) 1 32 32
اقتصاد کلان 2 32 32 اقتصاد خرد
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
حسابداری شرکت های غیرسهامی 3 32 32 64 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 16 32 48
آیین زندگی 2 32 32
اصول حسابرسی 2 16 32 48 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
کارورزی 1 2 240 240 کاربینی
جمع 18

 

ترم سوم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2 32 32 مبانی سازمان مدیریت
کارآفرینی 2 32 32
مدیریت مالی 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
روش های آماری 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
مهارتها و قوانین کسب و کار 2 32 32
حسابداری شرکت های سهامی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های غیرسهامی
کاربرد رایانه در حسابداری 2 16 32 48 کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات
مالیه عمومی 2 16 32 48 اقتصاد کلان
حسابداری دولتی (1) 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
جمع 20

 

ترم چهارم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
حسابداری بهای تمام شده (1) 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
حسابرسی دولتی 2 16 32 48 اصول حسابرسی/حسابداری دولتی1
حسابداری دولتی (2) 2 16 32 48 حسابداری دولتی 1
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 2 16 32 48 مالیه عمومی
خدمات الکترونیک 2 32 32 کاربرد رایانه در حسابداری
زبان تخصصی دولتی 2 32 32 زبان خارجی
پروژه دولتی 1 48 48 پس از 50 واحد
کارورزی (2) 2 240 240 کارورزی 1
جمع 16

 

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ی حسابداری دولتی روی لینک زیر کلیک نمایید . 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت