محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی

صفحه اصلی / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی

کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی

 

ترم اول
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
فارسی 3 48 48
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
اقتصاد خرد 3 48 48
حقوق بازرگانی 2 32 32
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 32
زبان خارجی 3 48 48
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 32 32 64
جمع 19

 

ترم دوم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 2 32 32 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
تربیت بدنی 1 1 32 32
اقتصاد کلان 2 32 32 اقتصاد خرد
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 32 32 64 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 16 32 48
آیین زندگی 2 32 32
اصول حسابرسی 2 16 32 48 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
کارورزی 1 2 40 240 کاربینی
جمع 18

 

ترم سوم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2 32 32 مبانی سازمان مدیریت
کارآفرینی 2 32 32
حسابداری شرکت های سهامی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های غیر سهامی
کاربرد رایانه در حسابداری 2 16 32 48 کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات
مدیریت مالی 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیر سهامی
روش های آماری 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
زبان تخصصی مالیاتی 2 32 32 زبان خارجی
مهارت ها و قوانین کسب و کار 2 32 32
حسابداری مالیاتی 1 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیر سهامی
جمع 20

 

ترم چهارم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
حسابداری بهای تمام شده 1 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیر سهامی
خدمات الکترونیک 2 32 32 کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات
بررسی های مالیاتی 3 16 32 48 حسابداری شرکت های سهامی
حسابداری مالیاتی 2 2 16 32 48 حسابداری مالیاتی 1
امور سازمان مالیاتی 2 16 32 48 مبانی سازمان مدیریت
حسابرسی مالیاتی 1 16 32 48 حسابداری مالیاتی 1
پروژه مالیاتی 2 48 48 پس از 50 واحد
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 16

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی روی لینک زیر کلیک نمایید . 

 

 

 

 

طراحی سایت