محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

صفحه اصلی / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

 

ترم اول
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
زبان فارسی 3 48 48
اقتصاد خرد 3 48 48
حقوق بازرگانی 2 32 32
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 32
زبان خارجی 3 48 48
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 32 32 64
جمع 19

 

ترم دوم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 2 32 32 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
تربیت بدنی (1) 1 32 32
اقتصاد کلان 2 32 32 اقتصاد خرد
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
حسابداری شرکت های غیرسهامی 3 32 32 64 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 16 32 48
آیین زندگی 2 32 32
اصول حسابرسی 2 16 32 48 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
کارورزی 1 2 240 240 کاربینی
جمع 18

 

ترم سوم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2 32 32 مبانی سازمان مدیریت
کارآفرینی 2 32 32
مدیریت مالی 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
روش های آماری 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
زبان تخصصی مالی 2 32 32 زبان خارجی
مهارتها و قوانین کسب و کار 2 32 32
حسابداری شرکت های سهامی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های غیرسهامی
کاربرد رایانه در حسابداری 2 16 32 48
سیستم سفارشات خرید و انبارداری 2 16 32 48 مبانی سازمان/ حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
جمع 19

 

ترم چهارم
 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
حسابداری بهای تمام شده (1) 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
حسابداری مالیاتی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های سهامی
حسابداری مالی 3 32 32 64 حسابداری شرکت های سهامی
حسابداری پیمانکاری 2 16 32 48 حسابداری بهای تمام شده 1
اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های سهامی
خدمات الکترونیک 2 32 32 کاربرد رایانه در حسابداری
پروژه مالی 1 48 48 پس از 50 واحد
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 17

 

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری مالی روی لینک زیر کلیک نمایید . 

 

 

 

 

طراحی سایت