محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابرسی

صفحه اصلی / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابرسی

کاردانی حرفه ای حسابرسی

نام درس ترم اول تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
زبان فارسی 3 48 0 48
اندیشه اسلامی 1 2 32 0 32
کاربینی 1 0 32 32
اقتصاد خرد 3 48 0 48
حقوق بازرگانی 2 32 0 32
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 0 32
زبان خارجی 3 48 0 48
حسابداری موسسات خدمات و بازرگانی 3 32 32 64
جمع 19

 

نام درس ترم دوم تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 2 32 0 32
تربیت بدنی (1) 1 0 32 32
اقتصاد کلان 2 16 32 48 اقتصاد خرد
دانش خانواده و جمعیت 2 32 0 32
حسابداری شرکت های غیرسهامی 3 32 32 64 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
کارورزی 1 2 240 240
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 16 32 48
آیین زندگی 2 32 0 32
اصول حسابرسی 2 16 32 48 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
جمع 18

 

نام درس ترم سوم تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2 32 32 مبانی سازمان و مدیریت
کارآفرینی 2 32 0 32
مدیریت مالی 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
مهارتها و قوانین کسب و کار 2 32 0 32
حسابداری شرکت های سهامی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های غیرسهامی
کاربرد رایانه در حسابداری 2 16 32 48
حسابرسی مالی 3 32 32 64 اصول حسابرسی
حسابداری و حسابرسی دولتی 2 16 32 48 اصول حسابرسی
حسابرسی داخلی و عملیاتی 2 16 32 48 اصول حسابرسی
جمع 20

 

 

نام درس ترم چهارم تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
حسابداری بهای تمام شده (1) 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
روش های آماری 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
حسابرسی مالیاتی 2 16 32 48 حسابرسی مالی
حسابرسی کامپیوتر 2 16 32 48 حسابرسی مالی
زبان تخصصی حسابرسی 2 32 0 32 زبان خارجی
خدمات الکترونیک 2 32 0 32 کاربرد رایانه در حسابداری
پروژه حسابرسی 1 0 48 48 پس از 50 واحد
کارورزی (2) 2 0 240 240 کارورزی 1
جمع 16

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابرسی روی لینک زیر کلیک نمایید . 

 

طراحی سایت