محتوای دوره کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده

صفحه اصلی / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده

 

نام درس  ترم اول تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
ریاضی علم کامپیوتر 3 48 48
ریاضی عمومی 3 48 48
کارگاه کامپیوتر 1 48 48
کارگاه لینوکس 1 48 48 کارگاه کامپیوتر (همنیاز)
برنامه نویسی مقدماتی 3 32 32 64
زبان خارجی 3 48 48
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
جمع 17 208 160 368

 

نام درس   ترم دوم تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
زبان تخصصی اینترنت 3 48 48 زبان خارجی
مدارهای منطقی 2 32 32
شبکه های کامپیوتری 3 48 48 کارگاه کامپیوتر
اصول سرپرستی 2 32 32
کارگاه طراحی صفحات وب 1 48 48 برنامه نویسی مقدماتی
فارسی 3 48 48
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
تربیت بدنی 1 1 32 32
آیین زندگی 2 32 32
جمع 19 256 80 326

 

نام درس ترم سوم تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کارورزی 1 2 240 240
مفاهیم TCP/IP 3 48 48 شبکه های کامپیوتری
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی 2 32 32 مفاهیم TCP/IP (همنیاز)
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی 1 48 48 آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی (همنیاز)
برنامه سازی شبکه 3 32 32 64 شبکه های کامپیوتری/ برنامه نویسی مقدماتی
آشنایی با مبانی امنیت شبکه 3 48 48 شبکه های کامپیوتری
کارگاه برنامه سازی تحت وب 1 48 48 کارگاه طراحی صفحات وب
کارآفرینی 2 32 32
اخلاق حرفه ای 2 32 32
جمع 19 224 368 592

 

نام درس ترم چهارم تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
شناخت و پیکربندی ISP 3 32 32 64 مفاهیم TCP/IP
حریم خصوصی و امنیت اینترنت 2 32 32 آشنایی با مبانی امنیت شبکه
پیکربندی مسیریاب های شبکه 3 32 32 64 مفاهیم TCP/IP
مدیریت و سنجش شکبه های گسترده 2 32 32 مفاهیم TCP/IP
آز مدیریت و سنجش شکبه های گسترده 1 48 48 مدیریت و سنجش شکبه های گسترده (همنیاز)
گزارش نویسی 2 32 32
کارورزی 2 2 240 240
جمع

 

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده روی لینک زیر کلیک نمایید . 

 

 

 

طراحی سایت