🌺عنوان خبر : اطلاعیه شماره2 انتخاب واحد-مراحل انتخاب واحد بهمن 98
1. ورود به سامانه هم آوا ( edu.uast.ac.ir )
2. گزینه نیمرخ تحصیلی و انتخاب بروزرسانی
3. گزینه انتخاب واحد، انتخاب دروس و ثبت نهایی
4. پرداخت آنلاین شهریه 15% حق نظارت ستاد (🚨چنانچه این مبلغ تا تاریخ اعلام شده در سیستم پرداخت نشود از طرف دانشگاه جامع بطور خودکار دروس انتخابی حذف می شود)
5. پرداخت شهریه 85% حق مرکز (تا یک هفته پس از انتخاب واحد بصورت حضوری در مرکز تحقیقات صنعتی ایران و توسط دستگاه کارتخوان)
کانال رسمی مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

طراحی سایت