نکات مهم در مورد انجام امور آموزشی و رعایت موارد بهداشتی
1. سعی شود امور آموزشی در سامانه هم آوا (edu.uast.ac.ir) انجام شود.
2. پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان علی الحساب شهریه در صفحه اصلی سایت مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com ) انتخاب گزینه «پرداخت شهریه»، مبلغ 500000 تومان (پانصد هزار تومان) انجام شود.
3. اگر به ناچار مجبور به حضور در واحد آموزش دانشگاه هستید جهت حفظ سلامتی خود و همکاران دانشگاه حتما با ماسک و رعایت موارد بهداشتی مراجعه نمایید.
4. در صورت نیاز با شماره تلفن 19- 88310113 داخلی های (205 آقای جعفری) (261 خانم مرادی) (239خانم ربانی) تماس حاصل فرمائید.

طراحی سایت