🚨اطلاعیه در خصوص اشکال درگاه پرداخت شهریه:

طبق اطلاع رسانی دانشگاه علمی کاربردی
با توجه به مشکل درگاه پرداخت بانک سامان، به اطلاع می رساند در صورتی که دانشجویان موفق به پرداخت شهریه بدلیل مشکل درگاه نشوند انتخاب واحد آنها تا برطرف شدن این مشکل حذف نخواهد شد.

به محض رفع مشکل و فراهم شدن امکان پرداخت شهریه مراتب از طریق پیامک به دانشجویان اطلاع داده خواهد شد.

طراحی سایت