عنوان خبر : اطلاعیه درخصوص درخواست مهمانی در نیمسال بهمن 99-98

تذکر1: به اطلاع می رساند بازه زمانی درخواست مهمانی در سامانه هم آوا از تاریخ 17 اسفند لغایت 22 اسفند ماه تمدید شده است.
تذکر2: فقط دروسی که در دانشگاه ارائه نمی شوند قابل اخذ به صورت مهمان می باشند.
تذکر3: کلیه درخواست ها توسط شخص دانشجو و فقط در سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir قابل ثبت و بررسی می باشد.
مراحل ثبت درخواست مهمانی:
1-از طریق گزینه نیمرخ تحصیلی کد درس را یادداشت نمائید.
2-انتخاب گزینه درخواست مهمانی
3-از طریق گزینه راهنمای انتخاب درس، نام دانشگاه مقصد را جستجو نمائید.
4-از طریق گزینه ثبت درخواست جدید، دانشگاه و دروس مورد نظر را انتخاب و ثبت نمائید.
5-جهت تائید این مرکز به عنوان مرکز مبدا به واحد آموزش دانشگاه اطلاع دهید.
تذکر4: فرآیند تایید درخواست مهمانی منوط به تایید سه مرحله ای می باشد. (1-تائید مرکز مبداً، 2- تائید مرکز مقصد 3-تائید واحد استان 4-انتخاب واحد توسط دانشجو در سامانه)

طراحی سایت