Author: مهندس حسینی (مهندس حسینی)

صفحه اصلی / مهندس حسینی
نوشته

قابل توجه دانشجویان استاد فخار

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد فخار اخذ نموده اند می رساند: آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز سه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 15 می باشد. توجه:این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

نوشته

اطلاعیه در مورد پرداخت شهریه 85% حق دانشگاه

دانشجویانی که در ترم تابستان 97 انتخاب واحد نموده اند می باید تا حداکثر روز یکشنبه مورخ 24*04*97 جهت پرداخت شهریه 85% حق مرکز به واحد آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب عدم پرداخت شهریه تا تاریخ فوق تماما به عهده دانشجو می باشد.

نوشته

نکات مهم در مورد انتخاب واحد دانشحویان در تابستان 97

نکته1) دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد دروس کاروزی2 و پروژه می باشند که حداقل 50 واحد درسی را گذرانده باشند , در غیر اینصورت توسط واحد آموزش حذف می گردد و عواقب آن بعهده دانشجو می باشد. نکته2) اخذ همزمان دروس کارورزی1 و کارورزی2 ممنوع است و رعایت سرفصل درسی مصوب (پیشنیاز و هم نیازی)...

نوشته

قابل توجه دانشجویان استاد همتی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد همتی اخذ نموده اند می رساند: دانشجویان می بایست جهت تکمیل گزارشات کاربینی روز یکشنبه مورخ 24*04*97 ساعت 17 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.

نوشته

قابل توجه دانشجویان استاد محمودی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محمودی اخذ نموده اند می رساند: آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرمهای کامل کارورزی روز پنجشنبه مورخ 21*04*97 ساعت 8صبح می باشد.

نوشته

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند: آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرمها و گزارشات کامل کارورزی روزسه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 16 می باشد.

نوشته

مراحل انتخاب واحد در تابستان 97(از تاریخ 16*04*97 لغایت 21*04*97)

1. ورود به سامانه هم آوا  ( edu.uast.ac.ir   ) 2. گزینه نیمرخ تحصیلی و انتخاب بروزرسانی 3. گزینه انتخاب واحد، انتخاب دروس و ثبت نهایی 4. پرداخت آنلاین شهریه 15% حق نظارت ستاد (چنانچه این مبلغ تا تاریخ اعلام شده در سیستم پرداخت نشود از طرف دانشگاه جامع بطور خودکار دروس انتخابی حذف می شود) 5....

طراحی سایت