پرسش های متداول دانشگاه علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

 

 

 

دانشجوی محترم:
با توجه به اینکه آشنایی با مقررات آموزشی و رعایت کلیه نکات مندرج در آن، شرایط آسانتری در طول مدت تحصیل برای شما فراهم می آورد، توصیه می شود دفترچه های مقررات آموزشی را به دقت مطالعه نمائید.
معهذا جهت سهولت دریافت پاسخ به مهمترین نکات مورد نظر در حوزه های "آموزش، شرایط فارغ التحصیلی،
امور مالی"، مهمترین سئوالات پیش روی دانشجویان تحت عنوان پرسش های متداول  بشرح زیر تنظیم گردیده که پاسخگوی سریع برخی سئوالات  شما در زمینه های فوق الذکر می باشد.

 

 

 

سوال 1 : اگر حذف ترم، حذف اضطراری، حذف آموزش و حذف پزشکی انجام شود وضعیت شهریه ترم چگونه خواهد بود؟
پاسخ : شهریه دروس عودت داده نمی شود و بصورت کامل باید پرداخت شود.


سوال 2: در صورت اخذ مرخصی تحصیلی چه مقدار شهریه می بایست پرداخت گردد؟
پاسخ : فقط شهریه ثابت آن ترم اخذ می شود.


سوال 3 : وضعیت شهریه پس از ثبت نام در صورت عدم شرکت در کلاس ها، یا عدم مراجعه به دانشگاه چگونه است؟


پاسخ : پس از زمان حذف و اضافه، ثبت نام انجام شده قابل ویرایش نیست؛ در نتیجه شهریه دروس و شهریه ثابت نیز کسر نمی شود. بنابراین اگر دانشجو دروسی را انتخاب واحد نماید و تا زمان حذف و اضافه اقدام به حذف دروس ننماید، شهریه دروس باید پرداخت گردد.
سوال 4: در صورت انتقال دانشجو به مراکز دیگر وضعیت شهریه چگونه خواهد بود؟
پاسخ : دانشجو در زمان انتقال مکلف به پرداخت شهریه ثابت معادل یک ترم و یا یک پودمان تحصیلی به مرکز مبدا خواهد بود و برای ترم ها و یا پودمان های باقی مانده کل شهریه تحصیلی به مرکز مقصد پرداخت می شود.


سوال 5 : وضعیت شهریه دانشجوی مهمان به چه صورت می باشد؟
پاسخ: دانشجو می باید شهریه متغیر دروسی را که مهمان می باشد به مرکز مقصد پرداخت نماید و شهریه ثابت و
حق نظارت و شهریه متغیر دروسی را که در مرکز مبدا اخذ نموده به مرکز مبدا پرداخت نماید.


سوال 6 : وضعیت شهریه معادل سازی به چه صورت می باشد؟
پاسخ: دروس معادل سازی قبل از اولین ترم تحصیلی در سایت سجاد ثبت می شود و شهریه آن بصورت
(شهریه ثابت × n/20 ) می باشد. (N : تعداد واحدهای معادل سازی شده)

 

 

 

 


جهت دانلود تمامی پرسش های متداول با فرمت PDF اینجا کلیک نمایید


در صورتی که پاسخ سوال خود را پیدا نکردید سوال را با مشخصات کامل دانشجویی به آدرس admin@irtciac.com ایمیل نمایید .