آخرین اخبار مرکز آموزش علمی-کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

 

اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اسلامی پور

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم 96-97 با استاد اسلامی پور درس اخذ نموده اند می رساند :
جلسه جبرانی درس مدیریت کیفیت و بهره وری درروز دوشنبه مورخ 03*02*97 از ساعت 16 الی 18 در کلاس35 برگزار می گردد .

و جلسه جبرانی درس تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم درروز دوشنبه مورخ 03*02*97 از ساعت 18 الی 20 در کلاس35 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 30 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد فخار

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد فخار اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه دوم توجیهی در روز دوشنبه مورخ 03*02*97 از ساعت 17 الی 18 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 30 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کارگر

تمامی کلاس های استاد کارگر در روز پنجشنبه مورخ 30*01*97 برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد ساعت 10:30)
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد .

 

تاریخ درج در سایت 30 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمودآبادی (تربیت بدنی)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی را با استاد محمودآبادی اخذ نموده اند می رساند،
دانشجویان می بایست به طور جدی در تمامی جلسات تئوری و عملی اعلام شده از سوی دانشگاه که شامل 2جلسه تئوری و 2جلسه عملی می باشد حضور یابند.
*جلسه دوم تئوری به شرح زیر برگزار می گردد:
*دانشجویانی که درس تربیت  بدنی را با کد درس 225114 و گروه درس 13 اخذ نموده اند؛ جلسه تئوری در روز یکشنبه مورخ 02*02*97 ساعت 14 الی 16 می باشد.
*دانشجویانی که درس ورزش1 را با کد درس 323115 و گروه درس 14 اخذ نموده اند؛ جلسه تئوری در روز یکشنبه مورخ 02*02*97 ساعت 16 الی 18 می باشد.
*دانشجویانی که درس ورزش1 را با کد درس 323115 و گروه درس 11 اخذ نموده اند؛ جلسه تئوری در روز یکشنبه مورخ 02*02*97 ساعت 18 الی 20 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 28 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رحیمی پور  (تربیت بدنی)

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی را با استاد رحیمی پور اخذ نموده اند می رساند،
دانشجویان می بایست به طور جدی در تمامی جلسات تئوری و عملی اعلام شده از سوی دانشگاه که شامل 2جلسه تئوری و 2جلسه عملی می باشد حضور یابند.
*جلسه دوم تئوری به شرح زیر برگزار می گردد:
*دانشجویانی که درس ورزش1 را با کد درس 323115  و گروه های درس 13 و15 اخذ نموده اند؛ جلسه تئوری در روز شنبه مورخ 01*02*97 ساعت 14 الی 16 می باشد.
*دانشجویانی که درس تربیت بدنی را با کد درس 225114 و گروه درس 12 اخذ نموده اند؛ جلسه تئوری در روز شنبه مورخ 01*02*97 ساعت 16 الی 18 می باشد.
*دانشجویانی که درس ورزش1 را با کد درس 323115 و گروه درس 12 اخذ نموده اند؛ جلسه تئوری در روز شنبه مورخ 01*02*97 ساعت 18 الی 20 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 28 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد پورصاحبی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم 96-97 با استاد پورصاحبی درس اخذ نموده اند می رساند؛
کلاسهای فوق برنامه استاد پورصاحبی به صورت زیر برگزار می گردد:

کلاس فوق برنامه درس خدمات الکترونیک درروز جمعه مورخ 31*01*97 از ساعت 9 الی 10/30
کلاس فوق برنامه درس سیستم اطلاعات مدیریت درروز جمعه مورخ 31*01*97 از ساعت 17/10 الی 19/40

کلاس فوق برنامه درس زبان تخصصی اینترنت درروز جمعه مورخ 07*02*97 از ساعت 8 الی 10/30

 

تاریخ درج در سایت 27 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمودی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محمودی اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه دوم(پیشرفت کار) روز پنجشنبه مورخ 30*01*97 از ساعت 8/30 به 12/30 تغییر یافت.

 

تاریخ درج در سایت 27 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جواهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد جواهری اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه توجیهی در روز سه شنبه مورخ 28*01*97 ساعت 18/30 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 26 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سپهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد سپهری اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه توجیهی در روز پنجشنبه مورخ 23*01*97 ساعت 10صبح برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 22 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کریمی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد کریمی اخذ نموده اند می رساند  :
جلسه دوم(پیشرفت کار) روز چهارشنبه مورخ 22*01*97 از ساعت 16 به ساعت 15 تغییر یافت.

 

تاریخ درج در سایت 18 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه مهم در مورد درس کارورزی2

به اطلاع دانشجویانی که درس کارورزی2 را اخذ نموده اند می رساند، بمنظور تکمیل فرآیند ثبت نام می باید ضمن رجوع به سامانه ملی کارآموزی، فرم " مشخصات کامل درخواست " را پرینت گرفته و با نوشتن مشخصات کامل محل کارورزی ( نشانی، تلفن های تماس محل کارورزی ) و نیز درج نام و نام خانوادگی دانشجو و شماره تلفن تماس، فرم مزبور را برای تایید و امضاء به استاد راهنما ارائه دهند و سپس فرم تکمیل شده را به امور اجرایی آموزش تحویل دهند تا فرم معرفی نامه دانشجو از مرکز آموزش به محل کارورزی تحویل دانشجو شود.
جهت آگاهی، نحوه اخذ پرینت " مشخصات کامل درخواست " بشرح زیر است:
1- مراجعه به سامانه ملی کارآموزی
2- انتخاب گزینه کارتابل دانشجو
3- انتخاب گزینه کارآموزی
4- کلیک بر روی آیکون " مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران "

 

تاریخ درج در سایت 14 فروردین توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

 

 

 


 

آرشیو اخبار اسفند 96

آرشیو اخبار نیمه دوم بهمن 96

آرشیو اخبار نیمه اول بهمن ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم دی 96

آرشیو اخبار نیمه اول دیماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم آذر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه اول آذر ماه 96

ارشیو اخبار نیمه دوم آبان 96

آرشیو اخبار نیمه اول آبان ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم مهر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه اول مهر ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم شهریور ماه 96

ارشیو اخبار نیمه اول شهریور ماه 96

آرشیو اخبار مرداد ماه 96

آرشیو اخبار نیمه دوم تیر 96

آرشیو اخبار نیمه اول تیر 96

آرشیو اخبار نیمه دوم خرداد 96

آرشیو اخبار نیمه اول خرداد 96

آرشیو اخبار نیمه دوم اردیبهشت 96

آرشیو اخبار نیمه اول اردیبهشت 96

آرشیو اخبار نیمه دوم دیماه 95

آرشیو اخبار نیمه اول دیماه 95

آرشیو اخبار آذر ماه 95

آرشیو اخبار آبان ماه 95

ارشیو اخبار مهر ماه 95

آرشیو اخبار شهریور ماه 95

آرشیو اخبار مرداد ماه 95

آرشیو اخبار تیر ماه 95

آرشیو اخبار خرداد ماه 95

 

 

 

 

29