اخبار آموزشی

دانشجوی گرامی جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال رسمی تلگرام دانشگاه شوید

کانال تلگرام دانشگاه

http://telegram.me/irtciac

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اکبری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد اکبری اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست جهت بازدید در روز سه شنبه مورخ 18*03*95 از ساعت 11/30 الی13 در سالن اجتماعات مرکز حضور یابند.
*حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.
جهت مشاهده لیست اسامی اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 16 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نادری

تمامی کلاس های استاد نادری در روز یکشنبه مورخ 16*03*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس در روز دوشنبه مورخ 17*03*95 ساعت 17 الی 19 تشکیل می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 16 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد موسی رضایی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند :
زمان بررسی گزارشات کارورزی روز چهارشنبه مورخ 19*03*95 ساعت 15/30 خواهد بود و آخرین زمان تحویل گزارشات کارورزی روز چهارشنبه مورخ 09*04*95 می باشد .

 

تاریخ درج در سایت 16 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد همتی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربرد فناوری اطلاعات را با استاد همتی اخذ نموده اند می رساند:
امتحان عملی این درس در روز دوشنبه مورخ 17*03*95 در همان ساعت کلاسها برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 16 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد شفیع زاده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد شفیع زاده اخذ نموده اند می رساند :
آخرین زمان تحویل گزارشات کارورزی روز پنجشنبه مورخ 20*03*95 ساعت 15 می باشد .

 

تاریخ درج در سایت 12 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد پاسخی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد پاسخی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین زمان تحویل گزارشها روز چهارشنبه مورخ 19*03*95 ساعت 17 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 12 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد حسنی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که دروس برنامه نویسی مقدماتی و برنامه سازی شی گرا را با استاد حسنی اخذ نموده اند می رساند؛کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس برنامه نویسی مقدماتی را در روزهای جمعه ساعت 8 الی 10/30 اخذ نموده اند: روز دوشنبه مورخ 17*03*95 ساعت 15 الی 17/30 (سایت 3)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس برنامه سازی شی گرا را در روزهای جمعه ساعت 10/30 الی 12/10 اخذ نموده اند: روز دوشنبه مورخ 17*03*95 ساعت 17/30 الی 19 (سایت 3)

 

تاریخ درج در سایت 11 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد پورناجی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد پورناجی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین زمان تحویل گزارشات (فرم ها به صورت کامل و ممهور به مهر محل کارورزی) روز چهارشنبه مورخ 12*03*95 ساعت 17 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 10 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

درخواست حذف درس/اضطراری

دانشجویانی که درخواست حذف اضطراری دارند فقط تا روز دوشنبه مورخ 1395/3/17 فرصت دارند فرم حذف درس(اضطراری) خود را به واحد آموزش تحویل دهند.
جهت دریافت فرم حذف درس به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران به آدرس www.irtciac.com مراجعه نمایید .

 

تاریخ درج در سایت 10 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

تغییر زمان تحویل گزارشات کارورزی استاد ناهید صادقی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد ناهید صادقی اخذ نموده اند می رساند:
زمان تحویل گزارشات کارورزی روز دوشنبه مورخ 10*03*95 از ساعت 18 الی 20 به 16 الی 18 تغییر یافت.

 

تاریخ درج در سایت 8 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد غلامیان

تمامی کلاس های استاد غلامیان در روز یکشنبه مورخ 09*03*95برگزار نخواهد شد.
در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 8 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد ملاباقر

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس خدمات الکترونیک را با استاد ملاباقر اخذ نموده اند می رساند؛کلاس جبرانی در روز یکشنبه مورخ 16*03*95 ساعت 18/30 الی 20/30 در سایت 1 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 8 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد جباری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که دروس آمار و کاربرد آن در حسابداری و روشهای آماری و ریاضیات وکاربرد آن در حسابداری را با استاد جباری اخذ نموده اند می رساند؛کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس آمار وکاربرد آن در حسابداری را در روزهای جمعه ساعت 8 الی9/40 و9/40 الی11/20 و11/20 الی13 اخذ نموده اند: روز پنجشنبه مورخ 13*03*95 ساعت 16/20 الی 17/40 (کلاس 34)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس روشهای آماری را در روزهای جمعه ساعت 13 الی 14/40 و14/40 الی 16/20 اخذ نموده اند: روز پنجشنبه مورخ 13*03*95 ساعت 17/40 الی 19/10 (کلاس 34)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضیات وکاربرد آن در حسابداری را در روزهای جمعه ساعت 16/20 الی 18 و18/10الی 19/50 اخذ نموده اند: روز پنجشنبه مورخ 13*03*95 ساعت 19/10 الی 20/30 (کلاس 34)

 

تاریخ درج در سایت 8 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نقیبی اصفهانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد نقیبی اصفهانی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه دوم تحویل گزارشات کارورزی روز چهارشنبه مورخ 19*03*95 ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد.

 

تاریخ درج در سایت 8 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد اسمعیل زاده

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد اسمعیل زاده اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز پنجشنبه مورخ 27*03*95 ساعت 14 الی 15 می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 8 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد کریمخانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس ساختمان و زبان ماشین را با استاد کریمخانی اخذ نموده اند می رساند؛کلاس جبرانی در روز پنجشنبه مورخ 13*03*95 ساعت 11/20 الی 13 در کلاس 41 برگزار می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 6 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد طاهرخانی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد طاهرخانی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز شنبه مورخ 08*03*95 ساعت 19می باشد.(کلاس 35)

 

تاریخ درج در سایت 6 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد بزرگ نیا

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضی عمومی را با استاد بزرگ نیا اخذ نموده اند می رساند؛کلاسهای جبرانی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضی عمومی را در روزهای دوشنبه ساعت 15/30 الی 18 اخذ نموده اند: روز چهارشنبه مورخ 19*03*95 ساعت 14 الی 15/30 (سایت 2)
*زمان برگزاری کلاس جبرانی آن دسته از دانشجویانی که درس ریاضی عمومی را در روزهای دوشنبه ساعت 18 الی 20/30 اخذ نموده اند: روز چهارشنبه مورخ 19*03*95 ساعت 15/30 الی 17 (سایت 2)

 

تاریخ درج در سایت 6 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی را در نیمسال دوم 94-95 اخذ نموده اند

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند آخرین مهلت تحویل گزارش کارورزی به همراه فرمهای تکمیل شده طبق جدول زیر اعلام می شود:
بدیهی است بجزتاریخهای اعلام شده، هیچگونه گزارشی پذیرفته نخواهد شد.
برای مشاهده جدول پیوست لطفا اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 5 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد سپهری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که با استاد سپهری دروس کارگاه لینوکس، کارگاه سخت افزار شبکه، کارگاه کامپیوتر، کارگاه کامپیوتر1و2 اخذ نموده اند می رساند؛امتحانات این دروس به صورت زیر برگزار خواهد شد:
*امتحان کارگاه لینوکس در روزسه شنبه مورخ 11*03*95 ساعت 15 (سایت 1)
*امتحان کارگاه سخت افزار شبکه در روزسه شنبه مورخ 11*03*95 ساعت 15/30 (سایت 1)
*امتحان کارگاه کامپیوتر در روزسه شنبه مورخ 11*03*95 ساعت 16 (سایت 1)
*امتحان کارگاه کامپیوتر1و2 در روزسه شنبه مورخ 11*03*95 ساعت 17 (سایت 1)

 

تاریخ درج در سایت 5 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد پورناجی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد پورناجی اخذ نموده اند می رساند  :
آخرین مهلت تحویل گزارشهای کارورزی روز یکشنبه مورخ 09*03*95 ساعت 15 الی 16 می باشد.(کلاس 34)
حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

 

تاریخ درج در سایت 5 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد احمدی نژاد

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد احمدی نژاد اخذ نموده اند می رساند :
آخرین مهلت تحویل گزارشهای کاربینی روز چهارشنبه مورخ 12*03*95 ساعت 18 می باشد.(سالن سمینار)

 

تاریخ درج در سایت 5 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه دوم برگزاری همایش«جایگاه عفاف وخانواده در اندیشه های امام خمینی(ره)»

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مرکز می رساند، مرکز آموزش علمی-کاربردی تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «جایگاه عفاف و خانواده در اندیشه های امام خمینی(ره)» با سخنرانی استاد صادقی نموده است. لذا کلیه دانشجویان علاقمند می توانند جهت شرکت و ثبت نام رایگان با مراجعه به امور دانشجویی(آقای آبیار) در این همایش در روز سه شنبه مورخ 11*03*95 از ساعت 14 الی 15/40 در سالن سمینار مرکز حضور نمایند.
*در ضمن حضور دانشجویانی که درس دانش خانواده وجمعیت را با استاد صادقی اخذ نموده اند در این همایش الزامی است و عدم حضور آنان در این جلسه غیبت محسوب می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 5 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان کاربینی استاد اکبری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد اکبری اخذ نموده اند می رساند :
دانشجویان می بایست جهت بازدید در روزها وساعات تعیین شده در آدرس زیر حضور داشته باشند .
آدرس: خیابان آزادی- بلوار استاد معین- پلاک 172- شرکت بهپخش

حضور دانشجویان با رعایت شئون اسلامی در محل بازدید الزامی می باشد
برای مشاهده جدول اسامی اینجا کلیک نمایید.

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد رفتاری

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد رفتاری اخذ نموده اند می رساند :
زمان تحویل گزارشهای کاربینی روز چهارشنبه مورخ 12*03*95 ساعت 17 الی 18 می باشد   .     

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد همتی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد همتی اخذ نموده اند و جهت بازدید به سازمانی مراجعه ننموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست جهت بازدید در روز سه شنبه مورخ 11*03*95 از ساعت 14 الی 16 در آدرس زیر حضور داشته باشند.
آدرس: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش کوچه قصرالدشتی-پلاک 181- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
*حضور دانشجویان در جلسه بازدید الزامی می باشد.
برای مشاهده جدول اسامی اینجا کلیک نمائید.

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد نبی لو

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد نبی لو اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشها روز چهارشنبه مورخ 19*03*95 ساعت 19 می باشد.(کلاس 34)

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد صادقی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته را با استاد صادقی اخذ نموده اند می رساند:
امتحان عملی این درس در روز دوشنبه مورخ 10*03*95 از ساعت 13 الی 14/30 و 14/30 الی 16 برگزار خواهد شد.(سایت 2)

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه دانشجویان مرکز آموزش می رساند، براساس بخشنامه شماره 4170/95/ت ه مورخ 25/02/95 دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان تهران، چنانچه دانشجوئی در آزمون پایان ترم به هر شکل مرتکب تخلف شود، صورتجلسه تخلف توسط مرکز آموزش تهیه و همراه با ورقه امتحانی و سایر مستندات مربوطه جهت تعیین تکلیف به واحد استانی ارسال می شود.
بدیهی است تا زمانی که نتیجه تخلف اعلام نشده باشد، هیچگونه نمره ای توسط استاد، قابل ثبت در سامانه سجاد نخواهد بود.

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد ملاباقر

کلاسهای جبرانی استاد ملاباقر در روز چهارشنبه مورخ 05*03*95برگزار نخواهد شد واین کلاس در روز چهارشنبه مورخ 12*03*95 درهمان ساعت تشکیل می گردد.

 

تاریخ درج در سایت 4 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد محمودی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محمودی اخذ نموده اند می رساند:
تاریخ پایان کارورزی و تحویل گزارشات به صورت صحافی شده روز پنجشنبه مورخ 27*03*95 ساعت 13 الی 15 می باشد.(اتاق اساتید)

 

تاریخ درج در سایت 3 خرداد توسط مدیر راهبری سایت (آموزش)

 

 

 


آرشیو اخبار گذشته دانشگاه علمی کاربردی

 

 

 

29