نواقص در مدارک و پروند های برخی از دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

 

قابل توجه دانشجویان گرامی :

به اطلاع می رساند برخی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران نواقصی در مدارک و پروند های خود دارند که خواهشمند است جهت برطرف کردن کسری مدارک در اسرع وقت اقدام نمایند.

جهت مشاهده این نواقص روی سال ورود به دانشگاه و نام رشته تحصیلی خود کلیک نمایید .


 

 

 

آخرین بروز رسانی 96-8-27

 

 

کاردانی-اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی-حسابداری صنعتی

کاردانی-حسابداری مالی

کاردانی بورس

کارشناسی بورس

کارشناسی حسابداری حسابرسی

کارشناسی حسابداری صنعتی

کارشناسی حسابداری مالی

کارشناسی حسابداری مالیاتی

کارشناسی فناوری اطلاعات

 


 

رشته حسابداری دولتی ( کاردانی )ورودی بهمن 95

رشته حسابداری حسابرسی ( کارشناسی ) ورودی بهمن 95

رشته فناوری اطلاعات ( کارشناسی ) ورودی بهمن 95

رشته حسابداری مالیاتی ( کارشناسی ) ورودی بهمن 95


 

 

رشته: برنامه سازی کامپیوتری     بهمن 1394

رشته: انبارداری  بهمن 94

رشته: اینترنت و شبکه­ های گسترده    بهمن 94

رشته: شبکه های کامپیوتری    بهمن 94

رشته: حسابداری دولتی    بهمن 94

رشته: حسابداری صنعتی    بهمن 94

دوره کارشناسی رشته: حسابداری مالیاتی  ورودی بهمن 1394

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات   ورودی بهمن 1394

دوره کارشناسی رشته: تجارت الکترونیک   ورودی بهمن 1394

دوره کارشناسی رشته: حسابداری صنعتی    ورودی بهمن 1394

دوره کارشناسی رشته: حسابداری دولتی   ورودی بهمن 1394

دوره کارشناسی حسابداری صنعتی ورودی مهر ۹۵

دوره کارشناسی حسابداری مالی مهر ۹۵

دوره کارشناسی فناوری اطلاعات مهر ۹۵

دوره کاردانی حسابداری صنعتی مهر ۹۵

دوره کاردانی حسابداری مالی مهر ۹۵

 


 

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری - حسابرسی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی انبارداری مهر 94

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی شبکه های کامپیوتری مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری مالی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری مالیاتی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری صنعتی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری دولتی - مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی کامپیوتر مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده مهر 94

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری - حسابرسی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی امور بورس مهر 94

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری دولتی مهر 94

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالیاتی مهر ماه 94

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی فناوری اطلاعات مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالی مهر 94
کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی تجارت الکترونیک مهر 94

 

 


 

 

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالیاتی بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی تجارت الکترونیک بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان کاردانی حسابداری مالی بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری دولتی مهر 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابرسی تیر 92

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه مهر ماه 92

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی کامپیوتر مهر ماه 92

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی انبارداری شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری تولیدات صنعتی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی نرم افزار کامپیوتر شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالیاتی تیر 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی تجارت الکترونیک تیر 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری مالیاتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی انبارداری

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی کامپیوتر

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری صنعتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابرسی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالیاتی بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی تجارت الکترونیک بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان کاردانی حسابداری مالی بهمن 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری دولتی مهر 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابرسی تیر 92

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه مهر ماه 92

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی کامپیوتر مهر ماه 92

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی انبارداری شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری تولیدات صنعتی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی نرم افزار کامپیوتر شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی شهریور 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالیاتی تیر 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی تجارت الکترونیک تیر 91

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری مالی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری مالیاتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی انبارداری

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی برنامه سازی کامپیوتر

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابداری صنعتی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کاردانی حسابرسی

کسری مدارک : دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری صنعتی

 


 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88310113 الی 19 داخلی 248 و 242 تماس حاصل فرمایید